فعالیت آنتی اکسیداتیو

در این صفحه تعداد 183 مقاله تخصصی درباره فعالیت آنتی اکسیداتیو که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده فعالیت آنتی اکسیداتیو
مقالات ISI فعالیت آنتی اکسیداتیو (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فعالیت آنتی اکسیداتیو; ZAV; Zhenjiang Aromatic Vinegar; AA; antioxidative activity; MBC; melanoidin bound compounds that are non-covalently linked to vinegar melanoidin skeletons; PM; pure melanoidins; DM; digested vinegar melanoidins; DPM; digested pure melanoidins; Vinegar me
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فعالیت آنتی اکسیداتیو; Caffeic acid (PubChem CID: 689043); Chlorogenic acid (PubChem CID: 1794427); Cryptochlorogenic acid (PubChem CID: 9798666); Neochlorogenic acid (PubChem CID: 5280633); Antioxidative activity; Chlorogenic acid isomers; Caffeic acid; Thermodynamic parameter
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فعالیت آنتی اکسیداتیو; Lactic acid bacteria; Cadmium toxicity; Cadmium binding ability; Cadmium tolerance; Antioxidative activity;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فعالیت آنتی اکسیداتیو; Kelp polysaccharide; Response surface methodology; Optimization; Antioxidative activity; Collagen biosynthetic activity;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فعالیت آنتی اکسیداتیو; antimicrobial activity; antioxidative activity; lactobacilli; probiotic cheeseLA, linolenic acid; Mn-SOD, Mn-superoxide dismutase; OHEL, obligately heterofermentative lactobacilli; TAA, total antioxidative activity
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فعالیت آنتی اکسیداتیو; AGEs; advanced glycation end products; GA; gallic acid; GO; glyoxal; PG; propyl gallate; OG; octyl gallate; DG; dodecyl gallate; MG-PG; mono-GO adduct of PG; MG-OG; mono-GO adduct of OG; MG-DG; mono-GO of adduct DG; DG-PG; di-GO adduct of PG; DG-OG; di-GO
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فعالیت آنتی اکسیداتیو; ANOVA; analysis of variance; ApoAI; apolipoprotein A-I; ApoA-II; apolipoprotein A-II;; ApoB; apolipoprotein B; BMI; Body Mass Index; CVD; cardiovascular disease; CE; cholesteryl ester; Cer; ceramide; CETP; cholesteryl ester transfer protein; EDTA; ethylen
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فعالیت آنتی اکسیداتیو; Aβ; amyloid-β; AD; Alzheimer's disease; CA; caffeic acid; DCFH-DA; 2′,7′-dichlorodihydrofluorescein diacetate; DHCA; dihydrocaffeic acid; DIPEA; N,N-diisopropylethylamine; DMF; N,N-dimethylformamide; DMSO; dimethyl sulfoxide; Gly; glycine; HBTU; O
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فعالیت آنتی اکسیداتیو; albumin preparation; ESI-TOFMS; antioxidative activity; cysteine 34; cysteinylation; ligand binding; HSA; human serum albumin; ROS; reactive oxygen species; DPPH; 1, 1'-diphenyl-2-picrylhydrazyl; ESI-TOFMS; electrospray ionization-time of flight mass sp
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فعالیت آنتی اکسیداتیو; Antioxidative activity; Production of functional compounds; Nitrosation; Nitric oxide (•NO); Nitrous acid; Vigna angularis; (+)-Catechin (PubChem CID: 9064); (−)-Epicatechin (PubChem CID: 72276); Quercetin (PubChem CID: 5280343); Quercetin 7-O-glucosi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فعالیت آنتی اکسیداتیو; Primaquine; Urea; Bis-urea; Antiproliferative activity; Antioxidative activity; Antimicrobial activity; AAPH; 2,2'-azobis(2-amidinopropane) hydrochloride; BtcCl; 1-benzotriazole carboxylic acid chloride; BtH; 1H-benzo[d][1,2,3]triazole; CEM; acute lymphob
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فعالیت آنتی اکسیداتیو; CP; Codonopsis pilosula polysaccharide; sCP; sulfated CP; TNF-α; tumor necrosis factor-α; BCG; Bacille-Calmette-Guérin; LPS; lipopolysaccharide; CSA-Pyr; chlorosulfonic acid-pyridine; DPPH; 2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl; ABTS; 2,2′-Azinobis-(3-et