پوره سیب

در این صفحه تعداد 58 مقاله تخصصی درباره پوره سیب که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI پوره سیب (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پوره سیب; Apple pomace; Oat; Extrusion; Antioxidants; Cereal; Polyphenols; ECP; Extrusion-cooking process; OF; Oat flour; AP; Apple pomace; PS; Potato starch; UM; Unprocessed mixture; HPLC; High-performance liquid chromatography; DPPH˙; 2,2-diphenyl-1-picrylhydraz
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پوره سیب; Alfalfa silage; Proteolysis; Lipolysis; Apple pomace; Grape pomaceCP, crude protein; DM, dry matter; aNDF, amylase-treated neutral detergent fiber expressed inclusive of residual ash; ADF, acid detergent fiber expressed inclusive of residual ash; NPN, non
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پوره سیب; AP; apple pomace; APS; apple pomace ultrafiltration sludge; BGL; β-glucosidase; CA; citric acid; CM; codling moth larvae; CTS; chitosan; GHGs; greenhouse gases; GRAS; generally recognized as safe; FDA; Foods and Drug administration; LA; lactic acid; TCA;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پوره سیب; Apple pomace; Apple pomace ultrafiltration sludge; Fermentation; Morphology; Reducing sugar; ViscosityAP, Apple pomace; APUS, Apple pomace ultrafiltration sludge; FA, Fumaric acid; SSF, Solid state fermentation; SmF, Submerged fermentation; rpm, revolutio
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پوره سیب; Apple pomace; Aspergillus niger; Cellulases; Xylanase; Inducers; Solid-state fermentationAP, apple pomace; BGL, β-glucosidase; CFUs, colony forming units; CMCase, carboxymethyl cellulase; CS, copper sulfate; EtOH, ethanol; FPase, filter paper cellulase; I
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پوره سیب; Aspergillus niger; Apple pomace; Brewer's spent grain; Crude inducer; Lactoserum; Solid-state fermentationANOVA, analysis of variance; AP, apple pomace; BGL, β-glucosidase; BSG, brewery spent grain; CMC, carboxymethyl cellulose; CMCase, carboxymethyl cell