تقریبا برنامه نویسی پویا

در این صفحه تعداد 119 مقاله تخصصی درباره تقریبا برنامه نویسی پویا که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI تقریبا برنامه نویسی پویا (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تقریبا برنامه نویسی پویا; ASP flooding; Approximate dynamic programming; Actor-Critic algorithm; Temporal difference learning algorithm; TD error; Linear basis function;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تقریبا برنامه نویسی پویا; Dynamic shortest path problem; Approximate dynamic programming; Time-dependent disruption; Lookahead policy; Value function approximation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تقریبا برنامه نویسی پویا; HIV epidemic disease; Resource allocation; Interventions; Approximate dynamic programming; Stochastic dynamic programming; Disease transmission uncertainty; Markov decision process (MDP);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تقریبا برنامه نویسی پویا; Optimal control; Constrained nonlinear systems; Approximate dynamic programming; Aerospace applications;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تقریبا برنامه نویسی پویا; Energy; Real options; Least-squares Monte Carlo; Approximate dynamic programming; Information relaxation and duality;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تقریبا برنامه نویسی پویا; Markdown optimization; Dynamic pricing; Cross-price elasticity; Approximate dynamic programming; Markov decision processes;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تقریبا برنامه نویسی پویا; Wildland fire; Spatial; Ecological disturbance; Risk; Approximate dynamic programming; Reinforcement learning; Forestry;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تقریبا برنامه نویسی پویا; Approximate dynamic programming; Least squares temporal differences; Markov decision processes; Military applications; Weapon target assignment problem;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تقریبا برنامه نویسی پویا; Green vehicle routing; Stochastic time dependent capacitated vehicle routing problem; Approximate Dynamic Programming; Markovian Decision Process;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تقریبا برنامه نویسی پویا; Emergency medical services; Ambulance deployment; Approximate dynamic programming; Dynamic redeployment policies; Discrete events simulation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تقریبا برنامه نویسی پویا; Blood supply chain; Inventory management; Stochastic demand; Perishability; Two-stage stochastic programming; 2SS(MI)P; Two-stage stochastic (mixed-integer) programming; ADP; Approximate dynamic programming; BSC; Blood supply chain; DP; Dynamic programmin
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تقریبا برنامه نویسی پویا; Unmanned aerial vehicle; Approximate dynamic programming; Capacitated arc routing problem; Inventory routing problem; Traffic monitoring;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تقریبا برنامه نویسی پویا; Procurement planning and scheduling; Multi-scale decision making; Supply and demand uncertainty; Markov decision process; Approximate dynamic programming;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تقریبا برنامه نویسی پویا; Adaptive dynamic programming; Adaptive critic designs; Approximate dynamic programming; Value iteration; Approximation errors; Optimal tracking control
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تقریبا برنامه نویسی پویا; Adaptive critic designs; Adaptive dynamic programming; Approximate dynamic programming; Heterogeneous multi-agents; Graphical games; Policy iteration
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تقریبا برنامه نویسی پویا; Approximate dynamic programming; Low-discrepancy sampling; Local approximation; Nadaraya–Watson models; Inventory forecasting
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تقریبا برنامه نویسی پویا; Distributed parameter system; Method of characteristics; Hyperbolic PDE; Counter current systems; Approximate dynamic programming; Model order reduction
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تقریبا برنامه نویسی پویا; Approximate dynamic programming; News-vendor; Blood bank; Perishable product; Blood platelet; Inventory model; Health care management; Resource allocation; Inventory management; Supply chain
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تقریبا برنامه نویسی پویا; Stochastic programming; Approximate dynamic programming; Dynamic fleet management; Decomposition method; Multistage networks;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تقریبا برنامه نویسی پویا; Approximate dynamic programming; Fixed final time optimal control; Neural networks; Non-convex function minimization;