بنزوئیونون

در این صفحه تعداد 125 مقاله تخصصی درباره بنزوئیونون که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI بنزوئیونون (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بنزوئیونون; NH4F; Ammonium fluoride; AOP; Advanced oxidation process; AO; Ammonium oxalate; [Hmim]I; 1-hexyl-3-methylimidazolium iodide; (AEP); 2-aminoethylphosphonic acid; (MBT); 2-mercapto benzothiazole; AFM; Atomic force microscopy; BQ; Benzoquinone; BPA; bispheno
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بنزوئیونون; BDD; boron-doped diamond; FA; formic acid; GSH; glutathione; GSSG; glutathione dimer; H2Q; hydroquinone; Q; benzoquinone; Q-GSH adduct; benzoquinone-glutathione adduct; Disulfide reduction; Quinones; Electrochemistry; Adduct formation; Protein labeling;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بنزوئیونون; ADH; alcohol dehydrogenase; ALDH; aldehyde dehydrogenase; BDE; benzene diol-epoxide; BDHD; benzene dihydrodiol; BO; benzene oxide; BQ; benzoquinone; BT; benzenetriol; BZ; benzene; CAT; catechol; CSG; cysteynylglicinase; CYP; cytochrome P-450; DHDH; dihydr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بنزوئیونون; BQ; benzoquinone; CPET; coupled electron transfer; Crpic; Chromium (III) picolinate, (CrIII (pic)3); CV; cyclic voltammograms; DMF; dimethyl formamide; DMSO; dimethyl sulfoxide; ΔEp; ΔEp = Ep2 − Ep1; Ep1; is the peak potential of the original peak
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بنزوئیونون; acac; acetylacetonate; BINOL; 1,1′-bi-2-napthol; Bu; butyl; BQ; benzoquinone; CAN; ceric ammonium nitrate; CV; cyclic voltammetry/voltammagram; CMPO; n-octyl(phenyl)-N,N-diisobutylcarbamoylmethylphosphine oxide; Cp; cyclopentadienyl; dap; diazaporphyrin
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بنزوئیونون; TMB; 3,3′,5,5′-tetramethylbenzidine; LNA; locked nucleic acid; HRP; Horseradish peroxidase; MB; methylene blue; AP; alkaline phosphatase; HQ; hydroquinone; BQ; benzoquinone; AuNP; Gold NP; GNR; gold nanorod; GO; graphene oxide; MWCNTs; multi-walled ca
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بنزوئیونون; Hydroquinone; Benzoquinone; Nrf2; ARE-driven; Apoptosis; Glutathione; ARE; antioxidant response element; BQ; benzoquinone; CO; carbon monoxide; ED50; effective dose 50; GCLM; glutamate cysteine ligase modifier subunit; GSH; glutathione; GSS; glutathione s