لیپاز کاندیدا روگوزا

در این صفحه تعداد 126 مقاله تخصصی درباره لیپاز کاندیدا روگوزا که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI لیپاز کاندیدا روگوزا (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لیپاز کاندیدا روگوزا; 4-MUHP; methyl 4-methylumbelliferyl hexylphosphonate; 4-MU; 4-methylumbelliferone; 4-MUB; 4-methylumbelliferyl butyrate; C18; octadecyl methacrylate resin; CaLB; lipase B from Candida antarctica; CrL; Candida rugosa lipase; DVB; divinylbenzene crosslinked
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لیپاز کاندیدا روگوزا; EL; ethyl lactate; rROL; heterologous sn-1,3-regioselective Rhizopus oryzae lipase; CRL; Candida rugosa lipase; GC; Gas chromatography; FFA; free fatty acids; CALB; Candida antarctica lipase B; Ethyl lactate; Esterification; Lipase; Novozym 435; Operation
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لیپاز کاندیدا روگوزا; APTES; 3-aminopropyltriethoxysilane); SiO2; silica; MNPs; magnetite nanoparticles; CRL; Candida rugosa lipase; OPL; oil palm leaves; RA; recovery activity; IP; immobilized protein; IY; immobilization yield; TEOS; tetraethyl orthosilane; CRL/Gl-A-SiO2-MNPs
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لیپاز کاندیدا روگوزا; Candida rugosa lipase; Nanoconjugates; Esterification; Immobilization; Multi-walled carbon nanotubes; Methyl oleate
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لیپاز کاندیدا روگوزا; AIBN; α,α′-azoisobutyronitrile; AmP-MCF; amino-functionalized mesocellular foam; AP-SiO2; silica functionalized with 3-aminopropyl groups; BCL; Burkholderia cepacia lipase; Bz; benzyl; CAL-A; Candida antarctica lipase A; CAL-B; Candida antarctica lipa
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لیپاز کاندیدا روگوزا; BSA; bovine serum albumin; CLEA; cross-linked enzyme aggregates; CRL; Candida rugosa lipase; CRL-CLEA; bioimprinted cross-linked CRL aggregates; DHA; docosahexaenoic acid; DOH; degree of hydrolysis; EPA; eicosapentaenoic acid; FFA; free fatty acids; MA; m