تاکیکاردی بطنی پلی مورفید Catecholaminergic

در این صفحه تعداد 110 مقاله تخصصی درباره تاکیکاردی بطنی پلی مورفید Catecholaminergic که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI تاکیکاردی بطنی پلی مورفید Catecholaminergic (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تاکیکاردی بطنی پلی مورفید Catecholaminergic; AHA; American Heart Association; aSCD; aborted sudden cardiac death; ATP; anti-tachycardia pacing; CMR; cardiovascular magnetic resonance scanning; CHD; coronary heart disease; CPVT; catecholaminergic polymorphic ventricular tachycardia; ECG; electrocardi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تاکیکاردی بطنی پلی مورفید Catecholaminergic; coronary; dyslipidemia; failure; fibrillation; insurance; sudden death; AF; atrial fibrillation; ASCVD; atherosclerotic cardiovascular disease; BP; blood pressure; CPVT; catecholaminergic polymorphic ventricular tachycardia; D2B; door-to-balloon; HFpEF; h
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تاکیکاردی بطنی پلی مورفید Catecholaminergic; ajmaline provocation testing; cardiomyopathy; ion channelopathy; sudden arrhythmic death syndrome; BrS; Brugada syndrome; CPVT; catecholaminergic polymorphic ventricular tachycardia; DCM; dilated cardiomyopathy; ARVC; arrhythmogenic right ventricular card
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تاکیکاردی بطنی پلی مورفید Catecholaminergic; Gene mutation; Induced pluripotent stem cell model; Inherited arrhythmia; Personalized medicine; AP; action potential; ARVC; arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy; BrS; Brugada syndrome; CPVT; catecholaminergic polymorphic ventricular tachycardi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تاکیکاردی بطنی پلی مورفید Catecholaminergic; AP; action potential; APD; action potential duration; CPVT; catecholaminergic polymorphic ventricular tachycardia; CamKII; calcium calmodulin dependent kinase II; ERP; effective refractory period; ICD; implantable cardiac defibrillator; “Ix” where x i
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تاکیکاردی بطنی پلی مورفید Catecholaminergic; ACM; arrhythmogenic cardiomyopathy; ACMG; American College of Medical Genetics and Genomics; AF; atrial fibrillation; BrS; Brugada syndrome; CHD; coronary heart disease; CPVT; catecholaminergic polymorphic ventricular tachycardia; CVD; cardiovascular dise
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تاکیکاردی بطنی پلی مورفید Catecholaminergic; Catecholaminergic polymorphic ventricular tachycardia; Thoracoscopic bilateral sympathectomy; Implantable cardioverter defibrillator
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تاکیکاردی بطنی پلی مورفید Catecholaminergic; sudden cardiac arrest; family history; patient history; hypertrophic cardiomyopathy; long QT syndrome; catecholaminergic polymorphic ventricular tachycardia; congenital coronary artery anomalies; AAP; American Academy of Pediatrics; ALCA-R; Anomalous orig
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تاکیکاردی بطنی پلی مورفید Catecholaminergic; Atrial fibrillation; Channelopathy; Brugada syndrome; Long QT syndrome; Short QT syndrome; Catecholaminergic polymorphic ventricular tachycardia
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تاکیکاردی بطنی پلی مورفید Catecholaminergic; Ventricular tachycardia; Ventricular fibrillation; Exercise; Arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy; Mitral valve prolapse; Catecholaminergic polymorphic ventricular tachycardia;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تاکیکاردی بطنی پلی مورفید Catecholaminergic; Long QT syndrome; Brugada syndrome; Catecholaminergic polymorphic ventricular tachycardia; Cardiomyopathy; Hypertrophic; Arrhythmogenic right ventricular dysplasia; Exercise; Sudden cardiac death;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تاکیکاردی بطنی پلی مورفید Catecholaminergic; ARVD/C; arrhythmogenic right ventricular dysplasia/cardiomyopathy; BrS; Brugada syndrome; CHD; coronary heart disease; CPVT; catecholaminergic polymorphic ventricular tachycardia; DCM; dilated cardiomyopathy; GWAS; genome wide association study; HCM; hype
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تاکیکاردی بطنی پلی مورفید Catecholaminergic; ACMG; American College of Medical Genetics and Genomics; CPVT; catecholaminergic polymorphic ventricular tachycardia; ECG; electrocardiogram; ExAC; Exome Aggregation Consortium; HCM; hypertrophic cardiomyopathy; INDEL; insertion/deletion; LOF; loss of fun
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تاکیکاردی بطنی پلی مورفید Catecholaminergic; ACMG; American College of Medical Genetics; AF; familial atrial fibrillation; BrS; Brugada syndrome; CCS; cardiac conduction system; CPVT; catecholaminergic polymorphic ventricular tachycardia; ECG; electrocardiogram; LQTS; long QT syndrome; SCD; sudden
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تاکیکاردی بطنی پلی مورفید Catecholaminergic; AHA; American Heart Association; ARVC; arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy; BrS; Brugada syndrome; ChIP; channel interacting protein; CPVT; catecholaminergic polymorphic ventricular tachycardia; DCM; dilated cardiomyopathy; EHRA; European Hear
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تاکیکاردی بطنی پلی مورفید Catecholaminergic; AD; autosomal dominant; AR; autosomal recessive; BrS; Brugada syndrome; CPVT; catecholaminergic polymorphic ventricular tachycardia; ECG; electrocardiogram/electrocardiography/electrocardiographic; FDR; first-degree relative; LQTS; long QT syndrome; NGS;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تاکیکاردی بطنی پلی مورفید Catecholaminergic; CHQ-PF28; Child Health Questionnaire-Parent Form 28; CPVT; catecholaminergic polymorphic ventricular tachycardia; CSDS; Child Sheehan Disability Scale-Parent Form; ICD; implantable cardioverter-defibrillator; LCSD; left cardiac sympathetic denervation
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تاکیکاردی بطنی پلی مورفید Catecholaminergic; Long QT syndrome; Catecholaminergic polymorphic ventricular tachycardia; Ion channels; Patch clamp; Arrhythmias;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تاکیکاردی بطنی پلی مورفید Catecholaminergic; ARVC; arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy/dysplasia; BrS; Brugada syndrome; CI; confidence interval; CPVT; catecholaminergic polymorphic ventricular tachycardia; HCM; hypertrophic cardiomyopathy; ICD; implantable cardioverter-defibrillator; LM
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تاکیکاردی بطنی پلی مورفید Catecholaminergic; 2D12; anti-PLB monoclonal antibody; CaMKII; Ca2 +/calmodulin-dependent protein kinase; CPVT; catecholaminergic polymorphic ventricular tachycardia; DAD; delay afterdepolarizations; Fab; fab fragment of 2D12; KCa; Ca concentration for half-maximal effect;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تاکیکاردی بطنی پلی مورفید Catecholaminergic; AP; Action potential; APD; AP duration; BS; Brugada syndrome; CaMKII; Ca-calmodulin kinase II; CPVT; Catecholaminergic polymorphic ventricular tachycardia; CV; Conduction velocity; DAD; Delayed afterdepolarization; EAD; Early afterdepolarization; ERS; Ear
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تاکیکاردی بطنی پلی مورفید Catecholaminergic; ACMG; American College of Medical Genetics; BrS; Brugada syndrome; CPVT; catecholaminergic polymorphic ventricular tachycardia; ECG; electrocardiogram; ICD; implantable cardioverter-defibrillator; LQTS; long QT syndrome; VUS; variants of uncertain/unknown
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تاکیکاردی بطنی پلی مورفید Catecholaminergic; AS; arrhythmia score; cAMP; cyclic adenosine monophosphate; CPVT; catecholaminergic polymorphic ventricular tachycardia; CVA; complex ventricular arrhythmia; ECG; electrocardiogram; EC50; half maximal effective concentration; ETT; exercise treadmill test;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تاکیکاردی بطنی پلی مورفید Catecholaminergic; Channelopathies; Long QT syndrome; Short QT syndrome; Brugada syndrome; Catecholaminergic polymorphic ventricular tachycardia; Sudden cardiac death; ATS; Anderson-Tawil syndrome; AP-A; anthopleurin-A; APD; action potential duration; BrS; Brugada syndrom
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تاکیکاردی بطنی پلی مورفید Catecholaminergic; ARVC; arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy; CASPER; Cardiac Arrest Survivors with Preserved Ejection Fraction Registry; CPVT; catecholaminergic polymorphic ventricular tachycardia; ECG; electrocardiogram/electrocardiographic; ERS; early repolar
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تاکیکاردی بطنی پلی مورفید Catecholaminergic; Long-QT syndrome; Short-QT syndrome; Brugada syndrome; Catecholaminergic polymorphic ventricular tachycardia; Ventricular fibrillation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تاکیکاردی بطنی پلی مورفید Catecholaminergic; ADL; activity of daily living; ARVC; arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy; CI; confidence interval; CPVT; catecholaminergic polymorphic ventricular tachycardia; ECG; electrocardiogram/electrocardiography; HCM; hypertrophic cardiomyopathy; IQR;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تاکیکاردی بطنی پلی مورفید Catecholaminergic; AF; atrial fibrillation; AP; action potential; BrS; Brugada syndrome; BWS; Beckwith-Wiedemann syndrome; Ca2 +; calcium; CCD; cardiac conduction disease; CNV; copy number variation; CPVT; catecholaminergic polymorphic ventricular tachycardia; DCM; dilat
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تاکیکاردی بطنی پلی مورفید Catecholaminergic; 3'UTR; 3' untranslated region; BrS; Brugada syndrome; Ca2+; calcium; CCD; cardiac conduction disturbance; CPVT; catecholaminergic polymorphic ventricular tachycardia; ECG; electrocardiogram; GWAS; genome-wide association study; K+; potassium; LQTS; lo
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تاکیکاردی بطنی پلی مورفید Catecholaminergic; cardiac arrest; catecholaminergic polymorphic ventricular tachycardia; obstetric emergency; pregnancy; simulation-based learning;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تاکیکاردی بطنی پلی مورفید Catecholaminergic; AP; action potential; BAPTA; 1,2-bis(o-aminophenoxy)ethane-N,N,N′,N′-tetraacetic acid; BVT; bidirectional ventricular tachycardia; CPVT; catecholaminergic polymorphic ventricular tachycardia; DAD; delayed afterdepolarization; EAD; early afterdepolariz
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تاکیکاردی بطنی پلی مورفید Catecholaminergic; Arrhythmia; Calmodulin; Catecholaminergic polymorphic ventricular tachycardia; Excitation-contraction coupling; Ryanodine receptor;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تاکیکاردی بطنی پلی مورفید Catecholaminergic; Cardiac myocytes; Calcium signaling; Sarcoplasmic reticulum calcium pump; Calcium waves; Arrhythmia; AP; Action Potential; β-AR; β-adrenergic receptor; CaMKII; Calmodulin kinase II; CICR; Ca2+-induced Ca2+ release; CPVT; Catecholaminergic polymorphic ve
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تاکیکاردی بطنی پلی مورفید Catecholaminergic; Ryanodine receptor-2; Catecholaminergic polymorphic ventricular tachycardia; Left ventricular non-compaction; Sudden unexpected death; Arrhythmia;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تاکیکاردی بطنی پلی مورفید Catecholaminergic; CPVT; MCU; MiCUp; mitochondria; RyR2; VDAC2; CPVT; catecholaminergic polymorphic ventricular tachycardia; epi/caff; epinephrine/caffeine; iPSC; induced pluripotent stem cell; ISO; isoproterenol; MCU; mitochondrial calcium uniporter; MiCUp; mitochondrial c
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تاکیکاردی بطنی پلی مورفید Catecholaminergic; cardiomyopathy; channelopathy; molecular autopsy; next-generation sequencing; unexplained sudden death; ACM; arrhythmogenic cardiomyopathy; ACMG; American College of Medical Genetics; BrS; Brugada syndrome; CPVT; catecholaminergic polymorphic ventricular
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تاکیکاردی بطنی پلی مورفید Catecholaminergic; CPVT; catecholaminergic polymorphic ventricular tachycardia; ECG; electrocardiogram/electrocardiographic; ICD; implantable cardioverter-defibrillator; NSVT; nonsustained ventricular tachycardia; RyR2; ryanodine receptor 2; SCA; sudden cardiac arrest; VES;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تاکیکاردی بطنی پلی مورفید Catecholaminergic; AIP; autocamtide-2 related inhibitory peptide; Bmax; binding maximum; CaM; calmodulin; CaMKII; calcium/calmodulin-dependent protein kinase II; CaSpF; calcium spark frequency; CPVT; catecholaminergic polymorphic ventricular tachycardia; DAN; dantrolene; F;