سیبی

در این صفحه تعداد 53 مقاله تخصصی درباره سیبی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI سیبی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیبی; Mango kernel fat; Hard chocolate fat; Physical blending; Enzymatic interesterification; Microstructure; CB; cocoa butter; CBI; cocoa butter improver; DAG; diacylglycerol; DSC; differential scanning calorimetry; FFA; free fatty acid; HPMF; hard palm mid-fr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیبی; ABS; Advanced Blast Simulator; AMc; Any-Maze cages; ANOVA; analyses of variance; BSA; bovine serum albumin; BTBI; blast-induced traumatic brain injury; CBI; concussive brain injury; CCI; controlled cortical impact; COV; coefficient of variation; CSF; cere
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیبی; Atypical parkinsonism; Progressive supranuclear palsy; Cortico-basal degeneration; Multiple system atrophy; APs; atypical parkinsonian syndromes; CMCT; central motor conduction time; CBI; cerebellar-brain inhibition; CBD; cortico-basal degeneration; CBS;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیبی; CBI; cerebellar injury; CBH; cerebellar haemorrhage; EIS; early inflammatory state; LIS; late inflammatory state; LPS; lipopolysaccharides; Coll; collagenase; Cerebellar haemorrhage; Inflammation; Preterm; Brain development; Microgliosis; White matter alt
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیبی; ACTH; adrenocorticotropic hormone; ADH; alcohol dehydrogenase; AUD; alcohol use disorder; CBI; cognitive behavioral interventions; CeA; central nucleus of the amygdala; CRF; corticotropin releasing factor; CRFr; CRF receptor; DSM-5; Diagnostic and Statist
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیبی; ACToR; Aggregated Computational Toxicology Resource; ADME; Absorption, Distribution, Metabolism, and Elimination; CAS-RN; chemical abstracts service registry number; CBI; confidential business information; CGI; common gateway interface; CHAD; Consolidated
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیبی; CAS; Chemical abstract service; CBI; Confidential business information; CLP; Classification, labelling, packaging; CMR; Carcinogenic, mutagenic, reproductive toxin; ECHA; European chemicals agency; EPA; US Environmental Protection Agency; FIFRA; US Federa
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیبی; ADC; antibody-drug conjugate; BINAP; 2,2′-bis(diphenylphosphino)-1,1′-binaphthalene; CBI; 1,2,9,9a-tetrahydrocyclopropa[c]benz[e]indol-4-one; EDCI; N-ethyl-N′-(3-dimethylaminopropyl)carbodiimide hydrochloride; MMAE; monomethyl auristatin E; PBD; p
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیبی; tDCS; transcranial direct current stimulation; tcDCS; cerebellar transcranial direct current stimulation; TMS; transcranial magnetic stimulation; CBI; cerebello-brain inhibition; CBIRC; CBI recruitment curve; LTP; long-term potentiation; PAS; paired assoc
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیبی; Cbl; Cobalamin (Vitamin B12); Cbi; Cobinamide; EGF; Epidermal growth factor; EGF-R; Epidermal growth factor receptor; HB-EGF; Heparin-binding EGF-like growth factor; LMBRD1; Lysosomal membrane Cbl transporter; MS; Methionine synthase; Mut; methylmalonylCo
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیبی; AIBN; 2,2′-azobis[isobutyronitrile]; CBI; seco-1,2,9,9a-tetrahydrocyclopropa[c]benz[e]indol-4-one; CSA; camphorsulfonic acid; DIPEA; diisopropylethylamine; DMA; dimethylacetamide; DMAP; 4-dimethylaminopyridine; EDCI·HCl; N-ethyl-N′-(3-dimethylaminopr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیبی; Cancer therapy; Hypoxia; Prodrug; Cobalt(III) complex; Pyrrolo[3,2-f]quinolin-5-ol; Cyclen; Cytotoxicity; 8-QOH; 8-hydroxyquinoline; Bn; benzyl; CBI; seco-1,2,9,9a-tetrahydrocyclopropa[c]benz[e]indol-4-one; Cbz; benzyloxycarbonyl; cyclen; 1,4,7,10-tetraaz
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیبی; BGC; β-d-glucose; CBI; cellobiose; CTT; cellotetraose; MAT; mannotriose; PEG; polyethyleneglycol; PCR; polymerase chain reaction; RMSD; root mean square deviation; SDS-PAGE; sodium dodecyl sulfate-polyacrylamide gel electrophoresis; Tris; tris (hydroxyme
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیبی; CBI; seco-1,2,9,9a-tetrahydrocyclopropa[c]benz[e]indol-4-one; DIPEA; diisopropylethylamine; DMA; dimethylacetamide; EDCI·HCl; N-ethyl-N′-(3-dimethylaminopropyl)carbodiimide hydrochloride; HCR; hypoxic cytotoxicity ratio; TMI; 5,6,7-trimethoxyindole; Cy
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیبی; AUC; area under the concentration-time curve; CBI; seco-1,2,9,9a-tetrahydrocyclopropa[c]benz[e]indol-4-one; DEI; 5-[(dimethylamino)ethoxy]indole; EDCI; N-ethyl-N′-(3-dimethylaminopropyl)carbodiimide hydrochloride; EWG; electron-withdrawing group; HAP;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیبی; granule cell; interneuron; paired-recording; spontaneous synaptic transmission; unitary synaptic transmission; metabotropic glutamate receptor; ACSF; artificial cerebrospinal fluid; CBI; coastline bursting index; D-AP-5; α-2-amino-5-phosphonovaleric acid