نانوذرات کیتوزان

در این صفحه تعداد 192 مقاله تخصصی درباره نانوذرات کیتوزان که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI نانوذرات کیتوزان (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نانوذرات کیتوزان; Chitosan; Quinoa protein; Nanoparticles; Edible films; Food packaging; CNPs; Chitosan Nanoparticles; CTNPs; Chitosan Timol Nanoparticles; CQF; Chitosan Quinoa Films; CQOF; Chitosan Quinoa Oil Films; CQTF; Chitosan Quinoa Timol Films (with nanoparticles);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نانوذرات کیتوزان; 3D; three dimensional; ADSCs; adipose derived stem cells; ALN; alendronate; ALP; alkaline phosphatase; antimiR; anti-microRNA; ASC; acid soluble collagen; BBS; bovine bone substitutes; BG; bioglass; BMP-2; bone morphogenetic protein-2; BMSCs; bone marrow
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نانوذرات کیتوزان; Avian infectious bronchitis virus; BR-I genotype; Chitosan nanoparticles; Inactivated vaccine; Mucosal immune responses; AF; allantoic fluid; BPL; beta-propiolactone; CEF; Chicken Embryo Fibroblast; CMI; cell-mediated immune; IB; infectious bronchitis; IB
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نانوذرات کیتوزان; AAV; adeno-associated viruses; ADA; adenosine deaminase deficiency; APCs; antigen presenting cells; AuNC; gold nanoclusters; AuNPs; gold nanoparticles; AuNRs; gold nanorods; BBB; blood-brain barrier; Bcl-2; B-cell lymphoma 2; Cas; CRISPR-associated; ChNPs
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نانوذرات کیتوزان; BBB; blood-brain barrier; ICP-OES; inductively coupled plasma optical emission spectrometry; MTT; 3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide; PC12; pheochromocytoma cells; Dh; hydrodynamic diameter; Bipolar disorder; Chitosan nanoparticl
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نانوذرات کیتوزان; Chitosan nanoparticles; Inhalable macromolecule; Micro-scale powder; Insulin integrity; Spray drying; Sugar thermoprotectant; AE; association efficiency; CS; chitosan; DSC; Differential Scanning Calorimetry; ED; Electron Diffraction; EFTEM; Energy-Filtere
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نانوذرات کیتوزان; Peptide vaginal administration; Chitosan nanoparticles; Freeze-dried systems; Vaginal mucosa; Penetration enhancement properties;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نانوذرات کیتوزان; CS/NPs; chitosan nanoparticles; CS; chitosan; TPP; tripolyphosphate; NPs; nanoparticles; FHB; Fusarium head blight; PDA; Potato Dextrose Agar; DLS; dynamic light scattering; LMW; low molecular weight; DPI; days after inoculation; AUDPC; the area under the
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نانوذرات کیتوزان; aBL; antimicrobial blue light; AgNPs; silver nanoparticles; AlPcCl; chloroaluminium phthalocyanine; AMP; ampicillin; AMPs; natural antimicrobial peptides; ATP; adenosine triphosphate; AgNPs; silver nanoparticles; AuNPs; gold nanoparticles; Au@Ag; coreshel
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نانوذرات کیتوزان; Chitosan nanoparticles; Curcuminoids; Dispersive micro solid-phase extraction; Ionic liquids; Quadrupole time-of-flight tandem mass spectrometry; Ultrahigh-performance liquid chromatograph
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نانوذرات کیتوزان; AM, acrylamide; PAM, polyacrylamide; CS, chitosan; NCS, chitosan nanoparticles; TPP, sodium trippolyphosphate; UV, ultraviolet; Irgacure2959, 2-hydroxy-4′-(2-hydroxyethoxy)-2-methylpropiophenoneUltraviolet initiation; Chitosan nanoparticles; Graft copolym
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نانوذرات کیتوزان; Rutin; Cerebral ischemia; UPLC–MS/MS method validation; Chitosan nanoparticles; Brain pharmacokinetics and pharmacodynamics