سازگاری تغییرات اقلیمی

در این صفحه تعداد 297 مقاله تخصصی درباره سازگاری تغییرات اقلیمی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده سازگاری تغییرات اقلیمی
مقالات ISI سازگاری تغییرات اقلیمی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سازگاری تغییرات اقلیمی; Climate change adaptation; Risk reduction; Mindfulness; Wellbeing; Inner transition; Inner transformation; Interiority; Worldviews; Values; Religion; Spirituality; Consciousness; Pro-environmental behaviour; Pro-social behaviour; Sustainability;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سازگاری تغییرات اقلیمی; Climate change adaptation; Sea-level rise; Decision-making; Uncertainty; Dynamic adaptive pathways planning; Coastal hazards; Engagement; National guidance;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سازگاری تغییرات اقلیمی; Coastal landscapes; Social constructivism; Landscape as a commons; Coastal erosion; Climate change adaptation; Access;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سازگاری تغییرات اقلیمی; Ecosystem services; Cooling services; Human health; Heat illness; Land use change; Climate change adaptation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سازگاری تغییرات اقلیمی; Climate change adaptation; Disaster risk reduction; Cooperative governance; Collaborative governance; Commoning; Sustainability; Nature-based solutions; Contemplative approaches; Inner dimensions; Clumsy solutions;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سازگاری تغییرات اقلیمی; Q51 (valuation of environmental effects); Q54 (Climate; Natural Disasters and Their Management); Q57 (Ecological economics); C51 (Model construction and estimation); F21 (International investment); Small island developing states; Climate change vulnerabil
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سازگاری تغییرات اقلیمی; Sustainable fisheries; Diving; Subsistence; Marine protected area; Bio-economic; Climate change adaptation; Small-scale fisheries; Integrated management;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سازگاری تغییرات اقلیمی; Climate change adaptation; Hermeneutic-phenomenology; Resource dependency theory; Small island developing states (SIDS); Systems theory; World-systems theory;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سازگاری تغییرات اقلیمی; Transnational municipal climate networks; Urban planning; Local climate governance; Climate change mitigation; Climate change adaptation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سازگاری تغییرات اقلیمی; Climate change adaptation; Resilience capacity; Multi-variate analysis; Participatory tools; Ecosystem services;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سازگاری تغییرات اقلیمی; Payments for ecosystem services; Public-private partnerships; City trees; Climate change adaptation; Corporate social responsibility;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سازگاری تغییرات اقلیمی; Systematic review; Asian farmers; Climate change adaptation; Environment management; Community development;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سازگاری تغییرات اقلیمی; Climate change adaptation; Narratives; Religious beliefs; Indigenous worldviews; Latin America; Peru;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سازگاری تغییرات اقلیمی; Ecosystem services; Conservation planning; Climate change adaptation; Spatial modeling; Land use; Auctions; Asymmetric information; Truthful mechanism; Irreversibility; Option value;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سازگاری تغییرات اقلیمی; ANEEL; Brazilian Electricity Regulatory Agency; ECS; Energy Crop Storage; EPE; Energy Research Office; GDP; Gross Domestic Product; IBGE; Brazilian Institute of Geography and Statistics;; ONS; Brazilian Electricity Grid Operator; PDE; Ten-Year Energy Plan
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سازگاری تغییرات اقلیمی; Climate change adaptation; Bibliometric analysis; Massive literature data; Frequency and co-occurrence analysis; Research trends;