عملکرد بالینی

در این صفحه تعداد 69 مقاله تخصصی درباره عملکرد بالینی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI عملکرد بالینی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عملکرد بالینی; Prediction of mortality; Intensive care unit; Severity of illness; Scoring systems; Clinical performance; APACHE; Acute Physiology and Chronic Health Evaluation; AUC; Area Under the Curve; CI; Confidence Interval; CRP; C-reactive protein; FDR; False Disco
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عملکرد بالینی; OSCE; simulation; patient safety; evidence-based practice; academic-practice partnerships; mentors; clinical performance; assessment;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عملکرد بالینی; admission; student selection; medical education; clinical performance; GPAPatient Care; Medical Knowledge; Practice-Based Learning and Improvement; Systems-Based Practice; Professionalism; Interpersonal and Communication Skills
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عملکرد بالینی; Clinical performance; Cost-effectiveness; Resource utilisation; Quality management; Intensive careRendimiento clínico; Costo-efectividad; Uso de recursos; Gestión de calidad; Terapia intensiva
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عملکرد بالینی; standardized patients; simulation; graduate nursing students; nurse practitioner students; clinical performance; primary care; debriefing;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عملکرد بالینی; Bloodstream infection; FilmArray Blood Culture Identification panel; BCID; Clinical performance; Antimicrobial stewardship; Antimicrobial recommendations
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عملکرد بالینی; HCPs, health care providers; PHASE, Promoting Health by Self Experience; HMO, health maintenance organization; CMR, clinical measurement ratesLife-style intervention; Health care providers; Clinical performance; Primary prevention
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عملکرد بالینی; clinical performance; continuing medical education; guideline implementation; impact of continuing medical education; knowledge translation; performance change; physician behavior; physician performanceCME, continuing medical education; EPC, evidence-base
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عملکرد بالینی; simulación; entrenamiento; educación médica; rendimiento clínico; seguridad del paciente; politraumatizado; medicina intensiva; simulation; training; medical education; clinical performance; patient's safety; multiple injury; intensive medicine;