توانایی های شناختی

در این صفحه تعداد 129 مقاله تخصصی درباره توانایی های شناختی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI توانایی های شناختی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توانایی های شناختی; Central auditory processes; Cognitive abilities; Unilateral sensory hearing loss; Monaural tests; Language skills; Compensation; Procesos centrales auditivos; Habilidades cognitivas; Hipoacusia unilateral sensorial; Pruebas psicoacústicas monoaurales; Ha
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توانایی های شناختی; Computational thinking; Computational Thinking Test; Code literacy; Computer science education; Cognitive abilities; Cognitive assessment; Educational psychology; Primary education; Secondary education;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توانایی های شناختی; C90; D03; D80; G17; Anchoring; Cognitive abilities; Forecasting; Heuristics and biases; Incentives; Laboratory experiment;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توانایی های شناختی; cognitive abilities; cognitive functioning; meta-analysis; type 2 diabeteshabiletés cognitives; fonctionnement cognitif; méta-analyse; diabète de type 2
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توانایی های شناختی; Procesos centrales auditivos; Habilidades cognitivas; Hipoacusia unilateral sensorial; Pruebas psicoacústicas monoaurales; Habilidades lingüísticas; Compensación; Central auditory processes; Cognitive abilities; Unilateral sensory hearing loss; Monaur