تکمیل

در این صفحه تعداد 101 مقاله تخصصی درباره تکمیل که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI تکمیل (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تکمیل; Clinician barriers to vaccination; HPV vaccination completion; HPV vaccination initiation; Human papillomavirus vaccination; Parental barriers to vaccination; ACIP; Advisory Committee on Immunization Practices; CASE; Corroborate, About Me, Science, Explai
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تکمیل; primary; 26A21; 03E15; secondary; 03E04; 03E50; Baire class 1; Linearly; Partially ordered set; Polish space; Universal; Laczkovich's Problem; Completion; Product; Lexicographical;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تکمیل; Stable equivariant homotopy theory; Stable homotopy theory; Localization; Completion; Nilpotence; Koszul duality; Eilenberg-Moore spectral sequence; Infinity categories; Tensor triangulated categories; Spectral sequences; Descent; Unipotence; Equivarian
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تکمیل; Completion; Compliance; Medicaid; Rotavirus; United States; ACIP; Advisory Committee on Immunization Practices; CDC; Centers for Disease Control and Prevention; CPT; Current Procedural Terminology; DTaP; diphtheria, tetanus toxoids, and acellular pertussi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تکمیل; Therapeutic communities; Ward atmosphere; Retention; Completion; Attrition; Substance abuse; Drug abuse; Treatment; Therapeutic environment; Treatment outcomes legal coercion
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تکمیل; ACIP; Advisory Committee on Immunization Practices; CASE; corroborate, about me, science, explain/advise; CI; confidence intervals; clinician barriers; clinician perceived barriers to delivering the HPV vaccine; clinician knowledge; clinician knowledge ab