همگن سازی محاسباتی

در این صفحه تعداد 90 مقاله تخصصی درباره همگن سازی محاسباتی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI همگن سازی محاسباتی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: همگن سازی محاسباتی; Computational homogenization; Crystal plasticity; Statistical volume element; Representative volume element; Stochastic simulation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: همگن سازی محاسباتی; Virtual element method; High-order method; Polygon; Computational homogenization; Fiber reinforced composite; Material nonlinearity;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: همگن سازی محاسباتی; Low cycle fatigue; IN718; Crystal plasticity; Computational homogenization; Polycrystal; Microstructure; Bilinear Coffin-Manson relationship;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: همگن سازی محاسباتی; Material interfaces; Cohesive zone; Damage mechanics; Computational homogenization; Size effect; Variational principles;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: همگن سازی محاسباتی; Concrete; Thermal conduction; Mechanical stress; Effective thermal conductivity; Computational homogenization;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: همگن سازی محاسباتی; Reduced Order Modeling (ROM); Hyper-Reduced Order Modeling (HPROM); Multiscale fracture models; Computational homogenization; Reduced Optimal Quadrature (ROQ);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: همگن سازی محاسباتی; Predictive science; Image-based multiscale modeling; Computational homogenization; High performance computing; Co-designed simulations and experiments; Verification and validation; Model reduction; Big Data;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: همگن سازی محاسباتی; Impact loading; Computational homogenization; Multi-scale model; Quasi-brittle materials; Representative volume element; Dispersion effect;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: همگن سازی محاسباتی; Dynamic loading; Computational homogenization; Multi-scale cohesive law; Quasi-brittle materials; Representative volume element;