تجزیه و تحلیل نامه

در این صفحه تعداد 260 مقاله تخصصی درباره تجزیه و تحلیل نامه که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده تجزیه و تحلیل نامه
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل نامه; Tourism promotion; Destination branding; Country reputation; Social media; Brand personality; Correspondence analysis; Mexico; Brazil
مقالات ISI تجزیه و تحلیل نامه (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل نامه; Hospitality program; Curriculum design; Core course; Industry focus; Topical area; Correspondence analysis; International standard;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل نامه; Air quality monitoring network; Redundant monitoring stations; Principal components analysis; Assignment method; Cluster analysis; Correspondence analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل نامه; Correspondence analysis; Pearson's residuals; Freeman-Tukey statistic; Singular value decomposition; Hellinger distance; Archaeological data;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل نامه; AOC; assimilable organic carbon; ATP; adenosine tri-phosphate; BP; biopolymers; BB; building blocks; CA; correspondence analysis; CF; cartridge filter; CIP; chemical cleaning in place; DMF; dual media filter; DOC; dissolved organic carbon; HS; humic subst
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل نامه; AFDM; ash free dry matter; BSA; bovine serum albumin; COD; chemical oxygen demand; COIA; co-inertia analysis; COA; correspondence analysis; DGGE; denaturing gradient gel-electrophoresis; HPLC-MS-MS; high-performance liquid chromatography coupled to a
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل نامه; Automatic lemmatization; Correspondence Analysis; Minerality; Modularity; Open-ended questions; Renormalized Markov associativities; Term co-occurrences; Textual statistics; Verbal-based survey;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل نامه; Fugitive emission sources; Petrochemical plant; Open-path Fourier transform infrared (OP-FTIR) spectrometry; Matrix-path approach; Principal component analysis; Correspondence analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل نامه; VP; viral protein; AvRV; avian rotavirus; RVA; rotavirus species A; RVD; rotavirus species D; RVF; rotavirus species F; RVG; rotavirus species G; ORF; open reading frame; CAI; codon adaptation index; CoA; correspondence analysis; ENc; effective number of
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل نامه; Aphasia; Linguistics; Selection of assessors; Exploratory factor analysis; Principal component analysis; Correspondence analysis; Multiple factor analysis
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل نامه; LeS; leading strand; LaS; lagging strand; PAS; purine asymmetry; aa; amino acid; SGD; strand bias in gene distribution; RAAU; relative amino acid usage; RSCU; relative synonymous codon usage; COA; correspondence analysis; Purine asymmetry; Strand asymmetr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل نامه; Social representations; Environmental issues; Correspondence analysis; MediaReprésentations sociales; Questions environnementales; Analyse de correspondance; Médias
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل نامه; Verbalisation tasks; Textual statistics; Correspondence analysis; Multiple factor analysis for contingency tables; Characteristic words; Bibliographic study
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل نامه; AbCtr; Absolute Contributions; ARA; Arachnida; CA; correspondence analysis; COL; Coleoptera; DIP; Diptera; DTr; diet trend; FOR; Formicidae; HCA; hierarchical cluster analysis; HEM; Hemiptera; HOM; Homoptera; HYM; Hymenoptera; LEP; Lepidoptera; OFT; optim
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل نامه; Association analysis; Biclustering; Biplots; Cluster analysis; Correspondence analysis; Data visualisation; Dimension reduction; Finite mixture; Fuzzy clustering; Multidimensional scaling;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل نامه; T1D; Type 1 diabetes; NOD; Non obese diabetic; PLN; Pancreatic lymph node; CA; Correspondence analysis; SPG; Secreted protein genes; GEO; Gene expression omnibus; Diabetes; Secretome; Biomarkers; Autoimmunity; Correspondence analysis;