تجزیه و تحلیل سود هزینه

در این صفحه تعداد 176 مقاله تخصصی درباره تجزیه و تحلیل سود هزینه که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI تجزیه و تحلیل سود هزینه (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل سود هزینه; Habitat mapping; Seagrasses; Cost benefit analysis; Carbon sequestration and storage; Blue carbon; Value of information;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل سود هزینه; BE; Built environment; CBA; Cost-benefit analysis; PA; Physical activity; SP; Stated preferences; VSL; Value of statistical life; VSLY; Value of statistical life year; WTP; Willingness to pay; Cost benefit analysis; Physical activity; Health; Built enviro
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل سود هزینه; Mekong River Basin; Cost Benefit Analysis; Ecosystem services; Hydropower development; Wetland; Fishery; Sedimentation; Water Energy Food nexus;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل سود هزینه; AC; adaptation costs; CBA; cost benefit analysis; CC; capital costs; CCM; coastal maintenance cost; CIM; inland maintenance costs; DC; damage costs; d; lateness (delay) time; DMC; do minimum costs; EBCR; expected benefit cost ratio; ENPV; expected net pre
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل سود هزینه; OR in natural resources; Graph theory; Cost benefit analysis; Strongly connected components; Closure problem;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل سود هزینه; Dynamic probability prediction; Blowout fire; System dynamics; Cost benefit analysis; Safety investment allocation; Blowout fire of offshore drilling platform;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل سود هزینه; Cost benefit analysis; Anthelmintic use; Faecal egg count; SCOPS; Lamb productivity; Parasite infection level; Sheep;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل سود هزینه; Micro anaerobic digestion; Waste-energy-food loop; Circular economy; Digestate management; Nutrient recycling; AD; Anaerobic Digestion; ANT; Actor-Network Theory; CBA; Cost Benefit Analysis; g; grams; kWe; Kilowatts of electrical output; NPV; Net Present
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل سود هزینه; BEI; Baseline Emission Inventory; CEA; Cost Efficacy Analysis; CBA; Cost Benefit Analysis; CoM; Covenant of Mayors; CoMO; Covenant of Mayors Office; DBs, Data Bases, JRC; Joint Research Centre; MCDA; Multi Criteria Decision Aid; M&E; Monitoring and Evalua
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل سود هزینه; EPBD; EU-Energy Performance of Buildings Directive; EU; European Union; CO; Cost-Optimal; CBA; Cost benefit analysis; DHW; Domestic Hot Water; LCC; Life Cycle Costs; Energy efficiency; Cost-benefit analysis; Investment willingness;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل سود هزینه; Renewable energy; Carbon emissions; Carbon pricing; Electricity transmission; Offshore wind energy; Cost benefit analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل سود هزینه; O3; O4; D62; Return to R&D; Cost benefit analysis; Spillovers; Cost effectiveness ratio; Citation analysis; Research infrastructures;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل سود هزینه; C44; C54; D72; H43; L91; R42Transportation investment; Collective decision making; Cost benefit analysis; Elimination by aspects; Consensus model/joint decision making; Index of dispersion; Behavioral choice
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل سود هزینه; C53 Forecasting Models; Simulation Method; O33 Technological Change: Choices and Consequences; Diffusion Processes; D61-Allocative Efficiency; Cost-Benefit AnalysisElectric vehicles; evaluation; Cost Benefit Analysis
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل سود هزینه; Effective solar radiation; Solar water heater (SWH); Cost benefit analysis; Payback period analysis; Pollutant emissions reduction; Environmental sustainability;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل سود هزینه; BCR; benefit to cost ratio (Benefits ÷ Costs); CBA; cost benefit analysis; CIVITAS; city vitality and sustainability - cleaner and better transport in cities, EC project, 2008-2012; CNG; compressed natural gas; COL; city of Ljubljana; D2; diesel fu
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل سود هزینه; Bilateral air service agreements; Liberalisation; Cost benefit analysis; Foreign ownership of airlines; Tourism benefits; Connectivity benefits