تنوع فرهنگی

در این صفحه تعداد 124 مقاله تخصصی درباره تنوع فرهنگی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI تنوع فرهنگی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تنوع فرهنگی; Hybrid structures; Cultural diversity; Institutional logics; Inclusive education; Disability arts; Structures hybrides; Diversité culturelle; Logiques institutionnelles; Éducation inclusive; Création artistique des personnes handicapées;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تنوع فرهنگی; Transnational identity; National identity; Transnationalism; Migration studies; Cultural diversity; Qualitative approachIdentidad transnacional; Identidad nacional; Transnacionalismo; Estudios sobre migración; Diversidad cultural; Aproximación cualitativa
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تنوع فرهنگی; religion; spirituality; end-of-life care; standardized patients; cultural diversity; health care providers; nursing students; research
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تنوع فرهنگی; Cultural diversity; Health care organizations; Double hermeneutic; Hospital nursing staff; Immigrant nurses; Nursing administration research
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تنوع فرهنگی; Migrant entrepreneurship; break-out strategies; change agents; second-generation migrant entrepreneurs; urban economy; innovation; cultural diversity; international connectivity; business performance; rough set analysis; urban diaspora entrepreneu;