بهینه سازی طراحی

در این صفحه تعداد 380 مقاله تخصصی درباره بهینه سازی طراحی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI بهینه سازی طراحی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بهینه سازی طراحی; Turbofan engine aerodynamics; Computational fluid dynamics; Class-shape transformation functions; Exhaust nozzles; Annular after-bodies; Design optimization;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بهینه سازی طراحی; Regenerative storage heater; Mathematical framework; Design optimization; Multi-objective functions; Genetic algorithm; Heating cycle; Blowdown cycle;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بهینه سازی طراحی; Piezoelectric harvester; Sandwich substrate; Theoretical investigation; Design optimization; Macro fiber composite; Finite element simulation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بهینه سازی طراحی; Data Distribution Service (DDS); Software architecture analysis; Design optimization; Model-driven development; Feasible deployment;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بهینه سازی طراحی; Cooling capacity utilization; Flow distribution; Cross section shape; Parallel channels; Regenerative cooling; Design optimization;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بهینه سازی طراحی; Thin shells; Friction-fit connection; Digital fabrication; Design optimization; Low cost manufacturing; Non-standard wood based structures;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بهینه سازی طراحی; Aircraft actuator; Multi-phase motor; Switched-reluctance motor; Design optimization; Fault-tolerance; Finite element analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بهینه سازی طراحی; Semiregular structure; Porous structure; Design optimization; Model reduction; Homogenization; Additive manufacturing;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بهینه سازی طراحی; Biomass gasification; Design optimization; Flexible multi-generation; Polygeneration; Process integration; Smart energy systems;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بهینه سازی طراحی; Solar thermal power plant; Parabolic trough; Thermal energy storage; Steam generator; Heat exchanger design; Design optimization;