الگوهای رژیم غذایی

در این صفحه تعداد 164 مقاله تخصصی درباره الگوهای رژیم غذایی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI الگوهای رژیم غذایی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الگوهای رژیم غذایی; Children; Dietary patterns; Obesity; Cardiometabolic health; Cohort; Epidemiology; BF%; body fat percentage; BMI; body mass index; BP; blood pressure; DBP; diastolic blood pressure; DXA; dual-energy X-ray absorptiometry; E%; energy percentage; FFQ; food f
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الگوهای رژیم غذایی; Dietary patterns; Body image dissatisfaction; Adolescents; Body mass index; Padrões alimentares; Insatisfação com a imagem corporal; Adolescentes; Índice de massa corporal;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الگوهای رژیم غذایی; Dietary patterns; Body image dissatisfaction; Adolescents; Body mass index; Padrões alimentares; Insatisfação com a imagem corporal; Adolescentes; Índice de massa corporal;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الگوهای رژیم غذایی; OR; Odds ratio; CI; Confidence interval; FFQ; Food frequency questionnaire; KMO; Kaiser-Meyer-Olkin; CES-D; Center for Epidemiologic Studies Depression Scale; BMI; Body mass index; WC; Waist circumstance; Dietary patterns; Depressive symptoms; Middle-aged
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الگوهای رژیم غذایی; Dietary patterns; Cognitive function; Middle-aged and older; Factor analysis; FFQ; food frequency questionnaire; MMSE; Mini-Mental State Examination; OR; odds ratio; CI; confidence interval; BMI; body mass index; KMO; Kaiser-Meyer-Olkin; ANOVA; analys
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الگوهای رژیم غذایی; BMI; body mass index; DASH; Dietary Approaches to Stop Hypertension; HEI; Healthy Eating Index; MET; metabolic equivalent of task; NSAIDs; non-steroidal anti-inflammatory drugs; Dietary patterns; Healthy eating; Vegetarian; Advanced colorectal neoplasms;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الگوهای رژیم غذایی; Soccer; Anthropometry; Somatotype; Dietary patterns; Body fat; Skinfolds; Team sports; Fútbol; Antropometría; Somatotipo; Patrones alimentarios; Grasa corporal; Pliegues cutáneos; Deportes de equipo; Futebol; Antropometria; Somatotipo; Padrões aliment
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الگوهای رژیم غذایی; Food analysis; Food composition; NHANES; Yogurt; Sugar; Fat; Dietary intakes; Dietary patterns; Food supply; Food innovation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الگوهای رژیم غذایی; Food consumption; Dietary patterns; Children; School feeding; Factor analysis; Consumo alimentar; Padrões alimentares; Crianças; Alimentação escolar; Análise fatorial;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الگوهای رژیم غذایی; Food consumption; Dietary patterns; Children; School feeding; Factor analysis; Consumo alimentar; Padrões alimentares; Crianças; Alimentação escolar; Análise fatorial;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الگوهای رژیم غذایی; Gut microbiota; Intestinal microbiota development; Formula and breast feeding; Dietary patterns; Nutrients; Appetite; Carbohydrates; Fats; Proteins;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الگوهای رژیم غذایی; Food consumption; Non-negative matrix factorisation; Dietary patterns; Chemical mixtures; Diet clusters; Co-exposure assessment; BMI; body mass index; CS; consumption system; HCPC; Hierarchical Clustering on Principle Components; INCA; Individual and Nati
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الگوهای رژیم غذایی; Cardiovascular disease; Meal frequency; Premature atherosclerosis; Carotid atherosclerosis; Arterial stiffness; Dietary patterns; BMI; body mass index; HDL; high density lipoprotein; LDL; low density lipoprotein; HOMA; homeostasis model assessment; SBP; s
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الگوهای رژیم غذایی; Dietary patterns; Energy density; Fibre; Fat; Cardiometabolic risk factors; Adolescents; Raine study; CVD; cardiovascular diseases; RRR; reduced rank regression; DP; dietary pattern; Raine; Western Australian Pregnancy (Raine) Cohort; FFQ; food frequency
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الگوهای رژیم غذایی; Dietary patterns; Children; Socioeconomic conditions; Dietary behaviorPadrões alimentares; Crianças; Condições socioeconômicas; Comportamento alimentar