پخش نوآوری

در این صفحه تعداد 111 مقاله تخصصی درباره پخش نوآوری که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI پخش نوآوری (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پخش نوآوری; Diffusion of innovations; Environmental marketing strategy; Hotel; Organizational environment; Sustainable development; Sustainability innovations; Taiwan;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پخش نوآوری; AECO; Architecture, Engineering, Construction, and Operations; AT; Attitude; BI; Behavioural Intention; BIM; Building Information Modelling; CFA; Confirmatory Factor Analysis; CFI; Comparative Fit Index; EE; Effort Expectancy; ERP; Enterprise Resource Pla
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پخش نوآوری; DOI; diffusion of innovations; PNBs; peripheral nerve blocks; GA; general anesthesia; UNM; University of New Mexico; HSC; Health Sciences Center; CPT; current procedural terminology; CI; confidence interval; OSIS; Outpatient Surgery and Imaging Services;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پخش نوآوری; Latent heterogeneity of agents; Multimodality; Diffusion of innovations; Two-point distributions; Non-parametric Bayesian mixture models; Connectivity strength; Moore and von Neumann neighborhoods;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پخش نوآوری; Technology transfer; Intellectual property; Strategic partnerships; Absorptive capacity; Low-carbon technologies; Diffusion of innovations;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پخش نوآوری; ACM; Active Community Member, person that takes the initiative to fill out an application on behalf of a community; Seed; randomly selected ACM that allowed us to start collecting information; Ego; person that is interviewed. An Ego can also be an Alter,
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پخش نوآوری; Technology transfer; Intellectual property; Joint ventures; Diffusion of innovations; Absorptive capacity; National innovation system;