مستقیم

در این صفحه تعداد 83 مقاله تخصصی درباره مستقیم که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI مستقیم (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مستقیم; DKD; diabetic kidney disease; RAAS; renin-angiotensin-aldosterone system; ESRD; end-stage renal disease; T1DM; type I diabetes mellitus; T2DM; type II diabetes mellitus; CVD; cardiovascular disease; GFR; glomerular filtration rate; AER; albumin excretion
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مستقیم; Possession; Evaluation; Stance; Mongolian; 1; first person; 2; second person; 3; third person; abl; ablative; acc; accusative; all; allative; at; attributive; aug; augmentative; aux; copular auxiliary; bou; boundary-orientation; caus; causative; cohor; co
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مستقیم; RANK; receptor activator of nuclear factor kappa-B; HSA; hip structural analysis; BMD; bone mineral density; FREEDOM; Fracture Reduction Evaluation of Denosumab in Osteoporosis every 6 Months; DIRECT; Denosumab fracture Intervention Randomized placebo Co
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مستقیم; ADJ; Adjective; Adpos.; Adposition; ADV; Adverb; Approx.; Approximant; AUX; Auxiliary; CONJ; Conjunction; Conj. Ptc.; Conjunctive Participle; Dir.; Direct; Fem.; Feminine; Fric.; Fricative; Fut. pass. ger.; Future Passive Gerund; Implo.; Implosive; Inf.;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مستقیم; Anticoagulantes orales directos; Fibrilación auricular; Tromboembolismo venoso; Recomendaciones; Reversión; Direct; oral anticoagulants; Atrial fibrillation; Venous thromboembolism; Recommendations; Reversal;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مستقیم; Lean stratified combustion; Direct injection; Gasoline; n-Butane; Spark ignition; aSOI; after start of injection; bTDC; before top dead center; CAD; crank angle degree; CoV; coefficient of variation; CVCC; constant volume combustion chamber; DISI; direct
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مستقیم; Adult; Bypass; Direct; Indirect; Meta-analysis; MoyamoyaBOLD, Blood oxygenation level-dependent; CI, Confidence interval; CT, Computed tomography; EDAS, Encephalo-duro-arterio-synangiosis; EMS, Encephalo-myo-synangiosis; MMD, Moyamoya disease; MRI, Magnet
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مستقیم; Electrosleep; Electroanesthesia; Electronarcosis; TCES; CET; CES; TCET; EA; ES; EN; tDCS; HD-tDCS; tES; ECT; FEAST; NET; tPCS; Electrostimulation; tRNS; Limoge; Interferential; Stimulation; tACS; Historical; Dosage; Contemporary; Electrotherapy; Cranial;