تجزیه و تحلیل دائمی

در این صفحه تعداد 971 مقاله تخصصی درباره تجزیه و تحلیل دائمی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI تجزیه و تحلیل دائمی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل دائمی; Graphite (PubChem CID: 5462310); Chlorogenic acid (PubChem CID: 1794427); 3,5-Dicaffeoylquinic acid (PubChem CID: 6474310); 3-O-Feruloylquinic acid (PubChem CID: 9799386); 4-p-Coumaroylquinic acid (PubChem CID: 5281766); Boric acid (PubChem CID: 7628); Ph
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل دائمی; NIR spectroscopy; Zebra chip disease; Potato; Discriminant analysis; Partial least squares regression; High-performance liquid chromatography;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل دائمی; Nε-(2-furoylmethyl)-l-lysine (furosine, PubChem CID123889); Nε-(carboxymethyl)-l-lysine (CML, PubChem CID123800); lysine (PubChem CID5962); N-(1-deoxy-d-fructos-1-yl)-l-phenylalanine (PubChem CID71316982); N-(1-deoxy-d-fructos-1-yl)-l-lysine (PubChem CI
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل دائمی; Seawater quality; Physico-chemical/biological analyses; Cluster analysis; Principle factor analysis; Discriminant analysis; Andaman Sea;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل دائمی; Functional foods; Bioactive peptides; Whey proteins; Downstream process; Industrial scale-up; Peptide enrichment techniques; FOSHU; Foods for Specified Health Uses; PDCAAS; protein digestibility corrected amino acid score; BCAAs; branched-chain amino acid
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل دائمی; 5α-adiol; 5α-androstan-3α,17β-diol; 5β-adiol; 5β-androstan-3α,17β-diol; A; androsterone; ANOVA; analysis of variance; AUC; area under the curve; CV%; coefficient of variation; CV; cross validation; DA; discriminant analysis; DHEA; dehydroepiandros
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل دائمی; Color face recognition; Color space; Color sensor analysis; Chrominance subspace; Discriminant analysis; Covariance analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل دائمی; Green tea; Chestnut-like aroma; GC × GC-TOFMS; GC-O; OAV; 1st D; first dimension retention time; 2nd D; second dimension retention time; AR; analytical reagent; A; discriminant analysis; GC × GC; comprehensive two-dimensional gas chromatography;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل دائمی; Aflatoxin; Aflatoxigenic fungus; Fluorescence; Near-infrared spectroscopy; Hyperspectral imaging; Rapid and non-destructive detection; A.; Aspergillus; AFB1; aflatoxin B1; AFB2; aflatoxin B2; AFG1; aflatoxin G1; AFG2; aflatoxin G2; ANN; artificial neural
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل دائمی; Climate; Cluster analysis; Discriminant analysis; Principal component analysis; Snow melting; Wastewater characteristics;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل دائمی; 3D geometric morphometrics; Homologous landmarks; Skill level; Acheulian handaxes; Experimental archaeology; Discriminant analysis;