نسل توزیع شده (DG)

در این صفحه تعداد 108 مقاله تخصصی درباره نسل توزیع شده (DG) که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI نسل توزیع شده (DG) (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نسل توزیع شده (DG); Wind energy; Distributed generation (DG); Switched Reluctance Generation (SRG); PI controller; Genetic Algorithm (GA); Artificial Neural Network (ANN);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نسل توزیع شده (DG); Distributed generation (DG); Dynamic distribution feeder reconfiguration (DDFR); Energy not supplied (ENS); Smart grid environment;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نسل توزیع شده (DG); Renewable energy; Demand response (DR); Micro-grid; Distributed generation (DG); Operation optimization; Operation cost; Utilization rate;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نسل توزیع شده (DG); Distribution feeder reconfiguration (DFR); Distributed generation (DG); Mutation operator; Evolutionary algorithm; Voltage stability index (VSI);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نسل توزیع شده (DG); Distributed generation (DG); Power system planning; Self-adapted evolutionary strategy; Energy storage unit; Wind generator; Optimal DG sizing
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نسل توزیع شده (DG); Distributed generation (DG); Load shifting; Stochastic modeling; Hybrid energy systems; Wind turbines; Energy storage sources;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نسل توزیع شده (DG); Grid-Connected Photovoltaic Systems (GCPVS); Distributed Generation (DG); Photovoltaic (PV); Maximum Power Point Tracking (MPPT); Solar Tracking (ST); Transformless inverters; Smart inverters;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نسل توزیع شده (DG); Lifecycle assessment (LCA); Multi objective linear programming (MOLP); Distributed Generation (DG); Cogeneration; Solar; Pareto frontiers; Buildings
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نسل توزیع شده (DG); Active network management; Distributed generation (DG); Dynamic thermal rating (DTR); Onload tap changer (OLTC); State estimation; Voltage control
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نسل توزیع شده (DG); Microgrid; Distributed generation (DG); Grid-connected mode; Islanded mode; Voltage source inverter (VSI); Lyapunov control theory; WTS; wind turbine system; DG; distributed generation; SVPWM; space vector pulse width modulation; PCC; point of common coup
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نسل توزیع شده (DG); Microgrid; Distributed generation (DG); Hybrid micro source; Photovoltaic (PV); Solid oxide fuel cell; SOFC; DPIC; MP&O; Virtual impedance drooping; Seeker; SOA; SOA-MFLC; Optimization; Cost-effective microgrid system;