سیستم های پارامتر توزیع شده

در این صفحه تعداد 279 مقاله تخصصی درباره سیستم های پارامتر توزیع شده که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI سیستم های پارامتر توزیع شده (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم های پارامتر توزیع شده; Boundary system control; Parabolic PDEs; Hyperbolic PDEs; Linear quadratic optimal control; Selective catalytic reduction; Diesel engines; Distributed parameter systems;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم های پارامتر توزیع شده; Thermoelastic deformation; Adaptive optics; Deformable mirror; Parametric modeling; Distributed parameter systems; Numerical simulation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم های پارامتر توزیع شده; Distributed parameter systems; Nonlinearity measure; Proper orthogonal decomposition; Particle swarm optimization;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم های پارامتر توزیع شده; Distributed parameter systems; Reduced-order model; Temporal clustering; Model predictive control; Hydraulic fracturing; Dynamic mode decomposition;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم های پارامتر توزیع شده; Constrained optimization; Distributed parameter systems; Hydrodynamic mixing; Infinite-dimensional systems; Electro-osmosis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم های پارامتر توزیع شده; control system analysis; distributed parameter systems; gas turbines; heat exchangers; mathematical models; simulation; temperature control;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم های پارامتر توزیع شده; Distributed parameter systems; Non-parametric identification; Differential neural network; Finite element method; CUDA/C; Parallel numerical solutions;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم های پارامتر توزیع شده; Fault detection; Fault estimation; Fault prognosis; Partial differential equations; Distributed parameter systems;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم های پارامتر توزیع شده; Pressure swing adsorption; Observer; Extended Kalman filter; Distributed parameter systems; Switching systems; Hydrogen purification;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم های پارامتر توزیع شده; Distributed parameter systems; Multidimensional frequency analysis; Reduced-order modeling; Electro-osmosis; Membrane separation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم های پارامتر توزیع شده; Distributed parameter systems; Modeling and identification; Inverse problem; Parameter estimation; Model selection; Optimal experimental design (OED)
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم های پارامتر توزیع شده; Optimal control; Distributed parameter systems; Radial basis functions; Collocation method; Gaussian RBF; Lagrange multipliers
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم های پارامتر توزیع شده; Output tracking; Geometric control; Distributed parameter systems; Process control; Geometric dynamic observer; Adaptive model reduction;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم های پارامتر توزیع شده; Tokamak plasma control; Distributed parameter systems; Port-Controlled Hamiltonian systems; IDA-PBC control
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم های پارامتر توزیع شده; Spatially interconnected systems; Linear parameter-varying systems; Distributed control; Distributed identification; Distributed parameter systems