عوامل رانندگی

در این صفحه تعداد 67 مقاله تخصصی درباره عوامل رانندگی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده عوامل رانندگی
مقالات ISI عوامل رانندگی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عوامل رانندگی; Land surface temperature; Driving factors; All-subsets regression; Hierarchical partitioning analysis; Shenzhen City;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عوامل رانندگی; Air pollution emissions reduction; Driving factors; Critical supply chains; Structural decomposition analysis; Structural path decomposition analysis; N50; N90; O44; Q50; R11; R15;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عوامل رانندگی; Carbon emission; Low carbon city (LCC); Development stage; Driving factors; Logarithmic mean divisia index (LMDI); Environmental Kuznets Curve (EKC);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عوامل رانندگی; Urban expansion; Urban spatial pattern; Driving factors; Geographically weighted regression; Cellular automata model; Spatiotemporal heterogeneity;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عوامل رانندگی; Carbon emissions embodied in trade; China-US trade; Driving factors; Multi-regional input-output model; Structural decomposition analysis;