دوگانهسوز

در این صفحه تعداد 78 مقاله تخصصی درباره دوگانهسوز که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI دوگانهسوز (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دوگانهسوز; Dual fuel premixed combustion; Two-stroke engine; Simulation; Performance and emissions; Engine knocking; Engine optimisation; 0D; zero-dimensional; 1D; one-dimensional; 3D; three-dimensional; BMEP; brake mean effective pressure; BSEC; brake specific ener
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دوگانهسوز; A/F; Air-fuel ratio; bmep; Brake mean effective pressure; b/c; Bowl/crevices volume ratio; CA50; Combustion phasing; CDC; Conventional diesel combustion; CH4; Methane; CI; Compression ignition; CO2; Carbon dioxide; COVimep; Coefficient of variation of ime
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دوگانهسوز; BSFC; brake-specific fuel consumption; C2H6; ethane; C3H8; propane; CH4; methane; CI; compression-ignition; CO; carbon monoxide; CO2; carbon dioxide; CO2eq; carbon dioxide equivalent; CR; compression ratio; DF; dual fuel; DGB; dynamic gas blending; DLE; d
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دوگانهسوز; MSP; methanol substitution percent; MIP; methanol injecting position; ECU; electronic control unit; DMDF; diesel methanol dual fuel; DMCC; diesel/methanol compound combustion; COV; coefficient of variation; IMEP; indicated mean effective pressure; AHRR; a
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دوگانهسوز; AFR; Air to Fuel Ratio; b/c; bowl/crevices Volume Ratio; BMEP; Brake Mean Effective Pressure; BTDC; Before Top Dead Centre; CAD; Crank Angle Degree; CI; Compression Ignition; CN; Cetane Number; CO2; Carbon dioxide; COV; Coefficient of Variation; CR; Compr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دوگانهسوز; AFRst; stoichiometric air fuel ratio; ATDC; after top dead center; BSFC; brake specific fuel consumption; cad; crank angle degree; CH4; methane; CI; compression ignition; CO; carbon monoxide; CoV; coefficient of variation; CO2; carbon dioxide; CN; cetane
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دوگانهسوز; AHRR; apparent heat release rate, J/deg; BDC; bottom dead center; BMEP; brake mean effective pressure, bar; BTDC; before top dead center; CA10-90; crank angle degrees between the locations of 10% and 90% cumulative heat release, CAD; CA5; crank angle at w
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دوگانهسوز; Dual fuel; Emission; Combustion; Injection; Common-rail; APmax; crank angle of maximum in-cylinder pressure; ATDC; after top dead center; BTDC; before top dead center; CA; crank angle; CA0-10%; crank angle of 0-10% accumulated heat release rate; CA10-
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دوگانهسوز; DMDF; diesel methanol dual fuel; CI; compression-ignition; PM; particulate matter; DMCC; diesel methanol compound combustion; NOx; nitrogen oxides; BTE; brake thermal efficiency; EGR; exhaust gas recirculation; LPG; liquefied petroleum gas; CNG; compresse
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دوگانهسوز; CI; compression-ignition; NOx; nitrogen oxides; PM; particulate matter; CO2; carbon dioxide; DMDF; diesel methanol dual fuel; MSP; methanol substitution percent; BTE; brake thermal efficiency; DMCC; diesel methanol compound combustion; ECU; electronic c
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دوگانهسوز; ATDC; after top dead center; BTDC; before top dead center; ca; crank angle; COV; coefficient of variation; CR; common rail; DI; direct injection; DOI; duration of injection; ECU; electronic control unit; EGR; exhaust gas recirculation; ET; energizing timi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دوگانهسوز; DMDF; diesel/methanol dual fuel; D; pure diesel combustion; IMEP; indicated mean effective pressure; COVIMEP; coefficient of variations of IMEP; BSFC; brake specific fuel consumption; FSN; filter smoke number; Diesel engine; Dual fuel; Methanol; Engine pe