آشنایی با موضوع

طیف نگاری الکترونی افت انرژی Electron energy loss spectroscopy به عنوان تکنیکی با کیفیت بالا محسوب می شود که برای آنالیز نمونه های نازک مورد استفاده قرار می گیرد. اساس این روش بر مبنای برخوردهای غیرالاستیکی است که در طی برخورد الکترون ها به نمونه ایجاد می شود. بعضی از الکترون هایی که متحمل پراکنش غیرالاستیک می شوند بدون اینکه در مسیر حرکت آنها تغییر قابل توجهی بوجود آید، مقداری از انرژی خود را از دست می دهند. بنابراین آنها در باریکه الکترونی عبوری به همراه الکترون های پراکنش نیافته حضور خواهند داشت. مقدار افت انرژی که الکترون ها در طی پراکنش غیرالاستیک دارند، تابعی از عمل پراکنش تحمیلی می باشد. این الکترون ها اصطلاحاً الکترون های افت انرژی نامیده شده و جهت تصویر و یا میکروآنالیز شیمیایی می توانند مورد استفاده قرار گیرند. بنابراین الکترون های ورودی که مقداری از انرژی خود را در طی این فرایند از دست می دهند، منبع اطلاعات EELS می باشند. کاربردها: 1- آنالیز عنصری 2- تصویربرداری و Mapping عناصر 3- بهبود کنتراست بدون کاهش resolution 4- قدرت آشکارسازی درحدود 10برابر بهتر از EDS 5- برای هر نمونه جامد 6- آنالیز کیفی همه عناصر با Z>1 7- آنالیز کمی به وسیله لبه های یونیزاسیون لایه داخلی عناصرسیگنال های قوی که شامل اطلاعات شیمیایی هستند. معایب طیف نگاری الکترونی افت انرژی: 1- همراه با دستگاه TEM ساخته می شود بنابراین تکنیک پرهزینه ای است که با تخریب نمونه نیز همراه است. 2- آماده سازی نمونه خیلی وقت گیر است. 3- ابعاد نمونه کوچک می باشد. 4- گرچه EELS قادر به استخراج اطلاعات به کمک انرژی می باشد اما تفکیک مکانی آن توسط دستگاه TEM محدود می شود.
در این صفحه تعداد 123 مقاله تخصصی درباره طیف نگاری الکترونی افت انرژی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI طیف نگاری الکترونی افت انرژی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف نگاری الکترونی افت انرژی; Surface plasmon excitation; Electron energy loss spectroscopy; Monte Carlo simulation; Optical constants;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف نگاری الکترونی افت انرژی; Radiation induced segregation; Single-phase concentrated solid-solution alloys; High-entropy alloys; Electron energy loss spectroscopy; Molecular static simulations;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف نگاری الکترونی افت انرژی; 2-DEG; two dimensional electron gas; AAIM; 1,3-diallylimidazolium; ABIM; 1-allyl-3-butylimidazolium; AEIM; 1-al-lyl-3-ethylimidazolium; AFM; antiferromagnetic; AHE; anomalous Hall effect; ALD; atomic layer deposition; α; magnetoelectric coupling coeffici
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف نگاری الکترونی افت انرژی; Hibonite; Nickel; Oxides; Blue pigments; Neutron diffraction; Optical properties; BSE; Backscattered Electron; EELS; Electron Energy Loss Spectroscopy; EDS; Energy-dispersive X-ray Spectroscopy; EMPA; Electron Probe Microanalysis; ESR; Electron Spin Reson
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف نگاری الکترونی افت انرژی; ALMO; annealed Li2MnO3; EELS; electron energy loss spectroscopy; EV; electric vehicle; LIB; lithium ion battery; LMR; Li-rich Mn-rich; MLMO; quenched Li2MnO3 milled with Super P; NMC; LiNixMnyCozO2; QLMO; quenched Li2MnO3; TG; thermogravimetric; TM; trans
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف نگاری الکترونی افت انرژی; Graphyne nanoribbon; Optical band gap; Electron energy loss spectroscopy; Dielectric constant; Static refractive index
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف نگاری الکترونی افت انرژی; Thorium dioxide; Neptunium dioxide; Transmission electron microscopy; Electron energy loss spectroscopy
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف نگاری الکترونی افت انرژی; Scanning transmission electron microscopy; Electron energy loss spectroscopy; Cathodoluminescence; Surface plasmons; Excitons; Nano-opticsMicroscopie électronique à transmission en balayage; Spectroscopie de perte d'énergie d'électrons; Cathodoluminescenc
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف نگاری الکترونی افت انرژی; MoM; Metal-on-Metal; ICP-MS; inductively coupled plasma mass spectrometry; BSA; bovine serum albumin; TEM; transmission electron microscopy; EDX; energy dispersive X-Ray spectroscopy; EELS; electron energy loss spectroscopy; Mc; million cycles; FBS; Foeta
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف نگاری الکترونی افت انرژی; Precursor-mediated chemisorption; Cycloaddition of alkene to Si surface; Site-selective; Stereo-selective; Regio-selective; Electron energy loss spectroscopy; Scanning tunneling microscopy; First principles calculations;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف نگاری الکترونی افت انرژی; 2DEG; two-dimensional electron gas; 3DEG; three-dimensional electron gas; AERPY; angle- and energy-resolved photo-yield; AES; Auger electron spectroscopy; ARPES; angle-resolved photoemission spectroscopy; ASP; acoustic surface plasmon; BP; bulk plasmon; C
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طیف نگاری الکترونی افت انرژی; 3NT; protein bound 3-nitrotyrosine; Ce; cerium; Cat; catalase; EELS; electron energy loss spectroscopy; ENM; engineered nanomaterial; GR; glutathione reductase; GPx; glutathione peroxidase; H2O2; hydrogen peroxide; Hsp70; heat shock protein 70; HNE; prote