رسانایی الکتریکی

در این صفحه تعداد 4164 مقاله تخصصی درباره رسانایی الکتریکی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI رسانایی الکتریکی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رسانایی الکتریکی; ∑Gi; sum of Gi in the period considered; [C(p)]; Mallows Coefficient; AGR; absolute growth rate; DAT; days after transplanting; Dm; dry matter; DMI; dry matter increase; EC; electrical conductivity; Gi; solar radiation inside the greenhouse; Go; global
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رسانایی الکتریکی; Oily water; Oil removal; Batch reactor; Al electrodes; Polarity reversal; PW; produced water; SPW; Synthetic Produced Water; EC; Electrocoagulation; SC; salt concentration; DE; distance between electrodes; ElC; electrical conductivity; TS; total solids co
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رسانایی الکتریکی; WUE; water-use efficiency; Ψs, md; mdmidday stem water potential; ETo; reference evapotranspiration; ETc; crop evapotranspiration; VWC; volumetric water content; EC; electrical conductivity; Growing substrate; Deficit irrigation; Nectarine orchard; Cocon
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رسانایی الکتریکی; AD; anaerobic digestion; AS; Activated Sludge; COD; chemical oxygen demand; CSTR; continuous stirred tank reactor; D1 and D2; digestate samples 1 and 2; GAE; gallic acid equivalent; GI; germination index; HRT; hydraulic retention time; OLR; organic loadin
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رسانایی الکتریکی; BC; biochar; CPMAS; cross-polarization magic angle spinning; EC; electrical conductivity; EDS; energy dispersive spectroscopy; FESEM; field emission scanning electron microscopy; KWB; vineyard wood biochar pyrolyzed in kilns; MRT1; mean residence time of
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رسانایی الکتریکی; RBL; rice straw biochar and lime; Pb; lead; XRF; X-ray fluorescence spectrometry; HM; heavy metal; LA-ICP-MS; laser-ablation inductively coupled plasma mass spectrometry; EC; electrical conductivity; DCB; dithionite-citrate-bicarbonate; OCT; optimum cutti
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رسانایی الکتریکی; Cement paste; Multi-walled carbon nanotubes; pH; Dynamic viscosity; Electrical conductivity; Exothermic reaction; Mechanical strength;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رسانایی الکتریکی; Conductivity Invariance Lift-off; Eddy current testing; Permeability measurement; Electrical conductivity; Non-destructive testing (NDT);