خنک کننده الکترونیک

در این صفحه تعداد 210 مقاله تخصصی درباره خنک کننده الکترونیک که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI خنک کننده الکترونیک (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خنک کننده الکترونیک; Electronics cooling; Heat storage system; Phase change material; Nanoparticles; Melting; Natural convection; Heat generation source;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خنک کننده الکترونیک; High power electronics; Thermal management; Electronics cooling; Liquid cooling; Thermal contact heat exchanger;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خنک کننده الکترونیک; Jet impingement; Vapor compression; Compact system; Oil-free compressor; Electronics cooling; Collision de jet; Compression de vapeur; Système compact; Compresseur sans huile; Refroidissement d'électronique;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خنک کننده الکترونیک; Model predictive control; Electronics cooling; Vapor compression cycle; Critical heat flux; Commande prédictive du modèle; Refroidissement d'électronique; Cycle à compression de vapeur; Flux de chaleur critique;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خنک کننده الکترونیک; Microchannel-condenser; Miniature vapor compression refrigeration cycle; Two-phase/multiphase flow; Electronics cooling; Entropy generation number; Condenseur à microcanaux; Cycle frigorifique miniature à compression de vapeur; Écoulement diphasique/mu
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خنک کننده الکترونیک; Microtomography; Metal foams; Pore scale simulation; Pressure drop; Heat transfer coefficient; Forced air convection; Electronics cooling;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خنک کننده الکترونیک; Hotspot-targeted cooling; Microchannel cooling; Electronics cooling; Hotspots; Energy efficient computing; Multicore microprocessors;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خنک کننده الکترونیک; Micro-evaporator; Microscale vapor compression refrigeration cycle; Two-phase/multiphase flow; Electronics cooling; Dimensional optimization; Entropy generation minimizationMicro-évaporateur; Compresseur de vapeur à micro échelle; Cycle frigorifique; Ecou