آشنایی با موضوع

شناخت بدنمند Embodied cognition مطالعه روابط چندسویه بین شناخت، عواطف، انگیزش ها و حالات بدنی است. دو مفروضه اساسی بسیاری از نظریاتی که زیرمجموعه اصطلاح بدنمندی یا شناخت بدنمند قرار می گیرند این است که نخست، فرآیندهای شناختی رده بالا براساس نمادهای ادراکی عمل می کنند. دوم، استفاده از یک مفهوم، با فعال شدن مجدد حالات حسی- حرکتی مرتبط با آن مفهوم رابطه دارد. رهیافت بدنمند در علوم شناختی در خلال دهه 80 قرن بیستم به عنوان واکنشی در مقابل صوری گرایی(فرمالیسم) و محاسبه گرایی (دیدگاه پردازشی) شکل می گیرد. درحالی که متخصصان علوم شناختی در آن زمان فرآیند شناخت را درون جمجمه انسان و به صورت دستکاری ها و دخل و تصرف نمادهای انتزاعی در نظر می گرفتند، بدن را هم تنها یک دستگاه درون داد و برون داد اطلاعات فرض می کردند. با این اوصاف رویکرد شناخت بدنمند یک تغییر جهت اساسی در مطالعات علوم شناختی در نظر گرفته می شود. وجه متمایز نظریه مذکور این ایده است که حالت های بدنی می توانند حالات روانشناختی را تحت تاثیر قرار دهند یا حتی القا کنند و از این طریق بر پیامدهای رفتاری موثر واقع شوند. همانطور که لیکاف معتقد است که فکر ماهیتی بدنمند دارد، یعنی ساختارهایی که برای شکل گیری نظام های مفهومی استفاده می شوند، از تجربه بدنی نشات می گیرد و بر اساس آن معنا می شوند. علاوه بر این، نظام های مفهومی مستقیما ریشه در ادراک، حرکت بدنی و تجربه نهاد فیزیکی و اجتماعی دارد.
در این صفحه تعداد 262 مقاله تخصصی درباره شناخت بدنمند که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI شناخت بدنمند (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شناخت بدنمند; Enculturation; Mathematical cognition; Computation; Hybrid cognition; Neural plasticity; Embodied cognition; LDP; learning driven plasticity; LDBA; learning driven bodily adaptability; ANS; approximate number system; DNS; discrete number system; IPS; intr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شناخت بدنمند; Distance judgment; Sound intensity; Presence; Embodied cognition; Telecommunication; Media; 2300 Human Experimental Psychology; 2340 Cognitive Processes; 2700 Communication Systems;