بی حرکت سازی آنزیم

در این صفحه تعداد 705 مقاله تخصصی درباره بی حرکت سازی آنزیم که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده بی حرکت سازی آنزیم
مقالات ISI بی حرکت سازی آنزیم (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بی حرکت سازی آنزیم; Enzyme immobilization; Layered double hydroxides; Nitroreductase; Biohybrid materials; Biomolecules; Mesotrione;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بی حرکت سازی آنزیم; Microfluidic paper-based analytical devices; Enzyme-inorganic hybrid; Enzyme immobilization; Artificial enzyme; Colorimetric detection;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بی حرکت سازی آنزیم; Enzyme immobilization; Immobilization methods; Easy separated support materials; MNPs; Membranes; Capillary columns; Magnetic nanoparticles; MNPs; Nanoparticles; NPs; Metal-organic frameworks; MOFs; Polyvinylpyrrolidone; PVP; l-Ethyl-3-(dimethyl-aminoprop
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بی حرکت سازی آنزیم; PDA; magnetic nanoparticles coated with polydopammine; CS; magnetic micro-supports coated with single chitosan shell; ALG; magnetic micro-supports coated with single alginate shell; CS-ALG; magnetic micro-supports coated with a chitosan-alginate double sh
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بی حرکت سازی آنزیم; Enzyme immobilization; Scale-up; Packed bed bioreactor; Pear and cucumber residues; Saccharification; Streptomyces halstedii ATCC 10897;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بی حرکت سازی آنزیم; AChE; acetylcholinesterase;; APTES; (3-aminopropyl)triethoxysilane; BAEE; Nα-benzoyl-L-arginine ethyl ester; BSA; bovine serum albumin; CE; capillary electrophoresis; CEA; carcinoembryonic antigen; CLEA; cross-linked enzyme aggregates; CLEC; cross-linked
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بی حرکت سازی آنزیم; RSM; response surface methodology; AEE; aqueous enzymatic extraction; UAEE; ultrasound assisted enzymatic extraction; EUAE; enzymolysis-ultrasound assisted extraction; E-NCPE; enzyme assisted negative pressure cavitation extraction; HPE; high pressure e
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بی حرکت سازی آنزیم; Horseradish peroxidase; Affinity Langmuir-Blodgett technique; Oriented immobilization; Enzyme immobilization; Ligand derivative;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بی حرکت سازی آنزیم; Cellulose nanofibers; TEMPO-mediated oxidation; Alpha-chymotrypsin; Enzyme precipitate coating; Enzyme immobilization; Enzyme stabilization;