بی حرکت سازی آنزیم

در این صفحه تعداد 705 مقاله تخصصی درباره بی حرکت سازی آنزیم که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI بی حرکت سازی آنزیم (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بی حرکت سازی آنزیم; SAMs; self-assembled monolayers; RG; reactive group; GOX; glucose oxidase; LOX; lactate oxidase; HAOX; hydroxyacid oxidase; BSA; bovine serum albumin; NHS; N-hydroxysuccinimide; TFAAD; trifluoroacetyl-protected 10-amino-1-decene; TFA; trifluoroacetyl; TFE
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بی حرکت سازی آنزیم; Mesoporous cellular siliceous foams; Surface functionalization; 6-phosphogluconate dehydrogenase; Enzyme immobilization; Michaelis-Menten kinetic
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بی حرکت سازی آنزیم; Transesterification; Immobilized lipase; Magnetic nanoparticles; Lipase activity; Enzyme immobilization; Waste cooking oil;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بی حرکت سازی آنزیم; Chiral access; Enzyme immobilization; High pressure; Lipase; Organic solvent; Selectivity; Silica nanoparticleaw, water activity; CRL, Candida rugosa lipase; I-CRL, immobilized CRL; PP, 1-phenylpropan-2-ol; VA, vinyl acetate; SNP, silica nanoparticle; (R)
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بی حرکت سازی آنزیم; Gold nanofibrous membrane; Enzyme immobilization; Electrospinning; Electroless plating; Electrochemical desorption;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بی حرکت سازی آنزیم; TiO2 thin films; Formaldehyde dehydrogenase; Enzyme immobilization; Enzyme activity; Surface material crystallinity;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بی حرکت سازی آنزیم; BCA; bicichronic acid; BMR; biocatalytic membrane reactor; BMRSP; superparamagnetic biocatalytic membrane reactor; BSA; bovin serum albumin; DMF; dimethylfomamide; EDX; dispersive X-ray spectroscopy; EnzSP; superparamagnetic immobilized enzymes; GalA; gal