آشنایی با موضوع

تبخیرکننده یا اواپراتور Evaporator ابزاری است که برای تبخیر آب یا دیگر مایعات به کار می رود. این ابزار جز ابزارآلات پر کاربرد در صنایع مختلف از جمله صنایع غذایی، نوشابه سازی، سیستم های تهویه مطبوع و. . . است. اواپراتورهای نوین دارای مدل‌های مختلفی هستند که بسته به شرایط کاری، فضای موجود، بار برودتی و مواد غذایی (دمای اواپراتور) که داخل سردخانه نگهداری یا محیطی که توسط چیلر خنک می‌شود یک از مدل ها باید انتخاب شود. محصول حاوی محلول وارد اواپراتور شده و در مقابل منبع گرما قرار می گیرد. این حرارت مایع را به بخار تبدیل می کند. بخار کل محلول را ترک کرده و کندانس می شود در حالیکه محلول وارد اواپراتور دوم می گردد. اواپراتور شامل چهار بخش است. بخش گرماده شامل حرارت متوسط است که بخار وارد این بخش شده. اکثر گرماده ها حاوی یک سری لوله موازی و بقیه حاوی صفحه و کویل می باشند. بخش جدا کننده، بخار را از محلول جدا می کند. کندانسور بخار را کندانس می کند سپس پمپ فشار را برای سیرکولاسیون افزایش می دهد. عملکرد اواپراتور تحت تاثیر سه عامل مهم قرار دارد که در طراحی آن توسط مهندسان مدنظر قرار می گیرد: 1- افت فشار: دستگاه اواپراتور باید فضای کافی برای گردش سیالات داشته باشد تا افت فشار در ورودی و خروجی آن زیاد نباشد. 2- اختلاف دما: سیالات درون و اطراف کویل باید به اندازه کافی اختلاف دما داشته باشند تا مایع درون کویل به طور کامل تبخیر گردد. 3- نوع سیالات: که تاثیر مستقیمی بر انتخاب جنس کویل و میزان سطح آن برای رسیدن به مقدار تبخیر مورد نظر دارد. کاربردهای اصلی اواپراتور: کشتی های بزرگ اواپراتورها را حمل می کنند تا آب تازه تامین کنند، کشتی های بخار باید قادر به تولید بخار با کیفیت بالا باشند. کشتی های دیزلی اغلب انرژی حرارتی تلف شده را به عنوان منبع انرژی برای تولید آب شیرین استفاده می کنند. اواپراتورها اغلب به شکل لوله و پوسته و گاهی هم صفحه ای اند. در اواپراتورها دما و تولید بخار توسط سیستم های کنترلی کنترل می شود. در مخازن برخی کشتی های مسافر بری و نیروی دریایی از اسمز معکوس برای تولید آب شیرین استفاده می کنند.
در این صفحه تعداد 220 مقاله تخصصی درباره تبخیرکننده، اواپراتور که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI تبخیرکننده، اواپراتور (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تبخیرکننده، اواپراتور; BFW; Boiler feed water; CC; Combustion chamber; GT; Gas turbine; LHV; Low heating value; HHV; High heating value; HP; High pressure; LP; Low pressure; IP; Intermediate pressure; HRSG; Heat recovery steam generator; ST; Steam turbine; CCPP; Combined cycle
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تبخیرکننده، اواپراتور; Transcritical CO2 refrigeration system; Supermarket; Ejector; AC; air conditioning; CB; conventional booster; EJAC; AC multiejector; EJMT; MT multiejector; EVAP; evaporator; FGV; flash gas bypass valve; HPV; high pressure valve; HVAC; heating, ventilation
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تبخیرکننده، اواپراتور; APROS; Advanced Process Simulation Software; Attempt; attemperator; BFP; boiler feed pump; CCPP; combined cycle power plant; CRH; cold reheater; DC; device control; ECO; economizer; EVA; evaporator; FG; flue gas; FW; feed water; G; gain of PI; GT; gas tur
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تبخیرکننده، اواپراتور; Oil retention; Refrigerants and lubricant mixtures; Microchannel; Evaporator; Pressure drop; Rétention d'huile; Mélanges de lubrifiant et de frigorigènes; Microcanal; Évaporateur; Chute de pression;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تبخیرکننده، اواپراتور; Frost; Defrosting; Evaporator; Fan-coil unit; Modeling; Optimization; Givre; Dégivrage; Évaporateur; Ventilo-convecteur; Modélisation; Optimisation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تبخیرکننده، اواپراتور; Biorefineries; Blower; Evaporator; Energy efficiency improvement; Hybrid distillation technology; Process integration;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تبخیرکننده، اواپراتور; CCS; carbon capture system; CFD; computational fluid dynamics; CRH; cold reheated steam; ECO; economizer; EVAP; evaporator; FDF; forced draft fan; FGD; flue gas desulphurisation; FW; feed water; HPST; high pressure steam turbine; HRH; hot reaheated steam;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تبخیرکننده، اواپراتور; Combined cycle power plant; Flameless combustion; Exergy; Efficiency; a; air; act; actual; ch; chemical; AC; air compressor; BFP; boiler feed pump; CW; cooling water; CC; combined cycle; CCPP; combined cycle power plant; CRF; capital recovery factor; Cond
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تبخیرکننده، اواپراتور; Evaporator; Mal-distribution; Distributor; Two-phase flow; Computational fluid dynamics; Évaporateur; Mauvaise distribution; Distributeur; Écoulement biphasé; Mécanique des fluides numérique;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تبخیرکننده، اواپراتور; Efficiency; Evaporator; Condenser; Compressor; Multi-response; Modeling; Optimization; Refrigeration; Refrigerant; RSM
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تبخیرکننده، اواپراتور; Ammonia-water; Flow boiling; Heat exchanger design; Heat transfer; Kalina cycle; Modeling; Zeotropic mixture; EC; Economizer; EV; Evaporator; HRB; Heat recovery boiler; LL; Linear law; MP; Mixture properties; OBB; Oil based boiler; RSD; Relative standar
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تبخیرکننده، اواپراتور; Pressure drop; Evaporator; Refrigerant; Empirical correlationChute de pression; Evaporateur; Frigorigéne; Corrélation empirique
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تبخیرکننده، اواپراتور; Fault tolerant control; Fault diagnosis and isolation; High-gain observers; Heat exchangers; Heat pump; Evaporator;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تبخیرکننده، اواپراتور; Evaporator; Heat pump tumble dryer; Modeling; Energy consumption; Evaporateur; Sèche-linge à pompe à chaleur; Modélisation; Consommation d'énergie;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تبخیرکننده، اواپراتور; Nanofluid; Heat pipe; Evaporator; Condenser; Adiabatic; Concentration; Thermal bath; Thermal resistance; Overall Heat Transfer Coefficient;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تبخیرکننده، اواپراتور; Pinch point temperature difference (PPTD); Exergy recovery; Exergy destruction; Evaporator; Exergo-economics
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تبخیرکننده، اواپراتور; Boiling; Enhanced surface; Heat transfer enhancement; Effect of pressure; Evaporator; Energy efficiency;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تبخیرکننده، اواپراتور; PTC; Parabolic trough collector; SH; Superheater; CLFR; Compact linear fresnel reflector; EC; Economizer; FPC; Flat Plate Collector; RH; Reheater; SCR; Solar central receiver; AH; Air Heater; ETC; Evacuated tubular collector; TSS; Thermal storage system;