بسته شدن دریچه خروجی

در این صفحه تعداد 13 مقاله تخصصی درباره بسته شدن دریچه خروجی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI بسته شدن دریچه خروجی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بسته شدن دریچه خروجی; aTDC; After top dead center; BOB; Blendstock for oxygenate blending; bTDC; Before top dead center; CA50; Crank angle at which 50% of the fuel mass has been burned; CAD; Crank angle degrees; cc; Cubic centimeters; CoV; Coefficient of variation; CO2; Carbon
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بسته شدن دریچه خروجی; 32/40DF and 51/60DF; Engine models from M/S MAN Diesel; 34DF and 50DF; Engine models from M/S Wartsila; BDC; Bottom dead centre; BMEP; Brake mean effective pressure; C-10 DFNG; C-12 DFNG, and C-15 DFNG, Engine models from M/S Caterpillar; CA; Crank angle;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بسته شدن دریچه خروجی; High compression ratio; Electromagnetic valve train; Knock; Later EVO; Scavenging effect; GCR; geometric compression ratio; EMVT; electromagnetic valve train; EVO; exhaust valve opening; IVC; intake valve closing; AF; air fuel ratio; BSFC; break specific
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بسته شدن دریچه خروجی; AKI; anti-knock index (RON + MON)/2; bTDC; before top dead center; CA50; crank angle location where 50% of the fuel mass has burned; CAD; crank angle degrees; CFD; computational fluid dynamics; DI; direct injection; EVC; exhaust valve closing; EVO; exha
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بسته شدن دریچه خروجی; ATDC; after top dead centre; BSFC; brake specific fuel consumption; CA; crank angle; CAI; controlled auto-ignition; CO; carbon monoxide; COVIMEP; covariance of the indicated mean effective pressure; dP/dθ; rate of pressure rise; ECR; effective compressio
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بسته شدن دریچه خروجی; BDC; bottom dead center; CFD; computational fluid dynamics; EVC; exhaust valve closing; EVO; exhaust valve opening; LUD; linear upwind difference; MARS; monotone advection and reconstruction scheme; RANS; Reynolds-Averaged Navier-Stokes; SPC; scavenge p
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بسته شدن دریچه خروجی; ATDC; after top dead centre; CAI; controlled auto ignition; CA10; crank angle of 10% burned mass fraction; CFD; computational fluid dynamics; CI; compression ignition; CMCVs; charge motion control valves; EVC; exhaust valve closing; EVO; exhaust valve ope
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بسته شدن دریچه خروجی; aTDC; after top dead centre; CA; crank angle; CAI; controlled auto-ignition; CI; compression ignition; COVIMEP; covariance of the IMEP; DI; direct injection; EVC; exhaust valve closing; EVO; exhaust valve opening; GDI; gasoline direct injection; HCCI; hom
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بسته شدن دریچه خروجی; HCNG mixture; Combustion; Performance; Heat release rate; Mass burn fraction; B20; 20% (v/v) biodiesel blend; BMEP; brake mean effective pressure; BSEC; brake specific energy consumption; BSFC; brake specific fuel consumption; bTDC; before TDC; BTE; brake
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بسته شدن دریچه خروجی; ATDC; after top dead center; BDC; bottom dead center; BTDC; before top dead center; CFD; computational fluid dynamics; DI; direct injection; EGR; exhaust gas recirculation; EVC; exhaust valve closing; EVO; exhaust valve opening; HCCI; homogeneous combusti
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بسته شدن دریچه خروجی; 2-Stroke CAI; Poppet valve; Ethanol; E85; E15; BDC; bottom dead centre; BTDC; before top dead centre; CA10; crank angle at 10% MFB; CA10-90; CA90-CA10; CA50; crank angle at 50% MFB; CA90; crank angle at 90% MFB; CAI; Controlled Auto Ignition; CO; carbon m
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بسته شدن دریچه خروجی; A/F ratio; air fuel ratio; ABDC; after bottom dead center; AKI; anti knock index; ASOS; after start of spark; ASOI; after spark of injection; ATDC; after top dead center; Bio; Biological; BBDC; before bottom dead center; BTDC; before top dead center; CA;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بسته شدن دریچه خروجی; ATDC; after top dead center; BTDC; before top dead center; BSFC; brake specific fuel consumption; CFD; Computational Fluid Dynamics; DI; direct injection; EGR; exhaust gas recirculation; EVC; exhaust valve closing; EVO; Exhaust Valve Opening; HRR; heat re