اکسیپلی ساکارید

در این صفحه تعداد 200 مقاله تخصصی درباره اکسیپلی ساکارید که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI اکسیپلی ساکارید (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اکسیپلی ساکارید; ω3-LC-PUFA; omega-3 long chain polyunsaturated fatty acids; CWPS; cell wall polysaccharides; EPMS; extracellular polymeric substances; EPS; extracellular polysaccharides; SPS; storage polysaccharides; UHPH; ultra high pressure homogenization; Biomass com
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اکسیپلی ساکارید; Dextran; Hydrocolloids; Rheology; Faba bean; Fermentation; Bread; ANF; anti-nutritional factors; CA; chemically acidified; κ-CAR; Kappa carrageenan; CFU; colony-forming unit; CMC; carboxymethyl cellulose; DY; dough yield; EPS; exopolysaccharides; FAA; fr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اکسیپلی ساکارید; PHA; Polyhydroxyalkanoate; CRISPR; Clustered regularly interspaced short palindromic repeats; PHB; Poly(3-hydroxybutyrate); PHBV; Poly(3-hydroxybutyrate-co-3-hydroxyvalerate); 4HB; 4-hydroxybutyrate; EPS; Exopolysaccharide; mcl-PHA; medium-chain-length-PH
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اکسیپلی ساکارید; AF; antifouling; AIJFA; Azadirachta indica juss Fatty amide; APDP; anodic potentiodynamic polarization; APM-DMS; amino-propyl methyl siloxane-dimethyl siloxane; APS; ammonium persulfate; APTMS; 3‑aminopropyltrimethoxysilane; APT-PDMS; amino-propyl t
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اکسیپلی ساکارید; C*; critical concentration for interaction between dextran molecules; CDMS; CDM define medium lacking glucose and supplemented with 0.8% sucrose; cfu; colony forming unit; CM9, CM30, SM34 and RTF10; Leuconostoc mesenteroides strains; DMEM; Dulbecco's Mo
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اکسیپلی ساکارید; Bacterial diguanylates cyclase; Cyclic di-guanosine monophosphate; Exopolysaccharides; Biofilm; Structure; Biosynthesis; Aerobic granules;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اکسیپلی ساکارید; ω3-LC-PUFA; omega-3 long chain polyunsaturated fatty acids; CWPS; cell wall polysaccharides; EPMS; extracellular polymeric substances; EPS; extracellular polysaccharides; wiCWPS; water insoluble cell wall polysaccharides; wsCWPS; water soluble cell wall
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اکسیپلی ساکارید; EPS; exopolysaccharides; SDM; semi-defined medium; MRS; deMan Rogosa Sharpe; Gtf; glycosyl transferase; Act; acyltransferase; CPS; capsular polysaccharide; SPS; slime polysaccharide; LAB; lactic acid bacteria; TNF; tumor necrosis factor; IL; interleukin;