آشنایی با موضوع

ضخامت فیلم عمق پوشش اعمال شده است. ضخامت فیلم را می توان به طور گسترده طبقه بندی کرد: نخست: ضخامت فیلم مرطوب: ضخامت ضخامت فیلم (WFT) ضخامت رنگ مرطوب یا هر فیلم پوشش است که بر اساس مایع است. دوم: ضخامت فیلم خشک: ضخامت فیلم خشک (DFT) ضخامت یک پوشش است که بعد از پوشش خشک شده بالاتر از بستر اندازه گیری شده است.
در این صفحه تعداد 385 مقاله تخصصی درباره ضخامت فیلم که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ضخامت فیلم (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ضخامت فیلم; Tube surface wettability; Solution spreading; Horizontal round tube; Film thickness; Mouillabilité de la surface du tube; Dispersion de la solution; Tube rond horizontal; Épaisseur du film;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ضخامت فیلم; Horizontal-tube falling film evaporation; Double-phase coupled heat transfer; Film thickness; Heat transfer coefficient; Spray density;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ضخامت فیلم; ATR; Attenuated Total Reflectance; COF; Coefficient of friction; E; Ester based oil; FTIR; Fourier-Transform Infra-red Spectroscopy; LiX; Lithium complex thickener; MIN; mineral base oil; PAO; Poly-alpha-olefin base oil; PP; Polypropylene thickener; SEM;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ضخامت فیلم; EHL; elastohydrodynamic lubrication; HPSTC; highest point of single tooth contact along the line of action; LOA; line of action; LPSTC; lowest point of single tooth contact along the line of action; Starved lubrication; Spur gears; Film thickness; Frictio
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ضخامت فیلم; Artificial hip joint; Pendulum simulator; Protein film formation; Conformity; Bovine serum; Film thickness; Colorimetric interferometry