روش عناصر محدود

در این صفحه تعداد 111 مقاله تخصصی درباره روش عناصر محدود که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI روش عناصر محدود (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش عناصر محدود; Data mining classification techniques; Finite elements method; Design of experiments; Model parameter tuning and evaluation; Double-row tapered roller bearing;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش عناصر محدود; Microwave characterization; Open-ended coaxial line; Complex dielectric permittivity; Finite elements method; Extended X bloc method; PG-PLSR;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش عناصر محدود; Middle ear mechanics; Finite elements method; Middle ear prosthesis; Ossiculoplasty; Malleovestibulopexy; Total ossicular replacement prosthesisMecánica del oído medio; Método de los elementos finitos; Prótesis de oído medio; Osiculoplastia; Maleovestibul
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش عناصر محدود; Mecánica del oído medio; Método de los elementos finitos; Prótesis de oído medio; Osiculoplastia; Maleovestibulopexia; Prótesis de sustitución osicular total; Middle ear mechanics; Finite elements method; Middle ear prosthesis; Ossiculoplasty; Mall
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش عناصر محدود; AFM; atomic force microscope; CNT; carbon nanotube; DWCNT; double walled carbon nanotube; FEM; finite elements method; IFSS; interfacial shear strength; MD; molecular dynamics; MM; molecular mechanics; MS5.0; Materials studio 5.0; MWCNT; multiwalled carbo