وعده ماهی

در این صفحه تعداد 166 مقاله تخصصی درباره وعده ماهی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI وعده ماهی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: وعده ماهی; AA; amino acids; ADFI; average daily feed intake; ADG; average daily gain; CGI; compensatory growth index; CP; crude protein; DM; dry matter; FCR; feed conversion ratio; FM; fish meal; H-SM; high level starfish meal; L-SM; low level starfish meal; M-SM; m
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: وعده ماهی; AIDC; apparent ileal digestibility coefficient; ADL; dietary adaptation length; Ca; calcium; CM; canola meal; DCP; dicalcium phosphate; DM; dry matter; DMI; dry matter intake; FM; fish meal; MCP; monocalcium phosphate; P; phosphorus; PBPM; poultry by-prod
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: وعده ماهی; Plant meals; Fish meal replacement; Solid and soluble waste; Environment; Non-starch polysaccharides; Faecal properties; Aquaculture; ANF; antinutritional factors; BOD; biological oxygen demand; CM; Canola meal; C; Carbon; DM; Dry matter; FDM; Faecal dry
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: وعده ماهی; Poultry slaughterhouse waste; Protein quality; Ruminant feedstuff; PSW; Poultry slaughterhouse waste; FM; fish meal; RSB; roasted soybean; CNCPS; Cornell net carbohydrate and protein system; DM; dry matter; CP; crude protein; AA; amino acid; EE; ether ext
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: وعده ماهی; ♀Epinephelus fuscoguttatus×♂Epinephelus lanceolatu; Cottonseed protein concentrate; Fish meal; Antioxidant capacity; Intestinal segments; TLR-2/MyD88 signaling;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: وعده ماهی; Nutritional programming; Fish meal replacement; Soybean meal; Yellow perch; Perca flavescens; FM; fish meal; WG; wheat gluten; SBM-A; soybean meal-A; SBM-B; soybean meal-B; CC; commercial control; SGR; specific growth rate; FCR; feed conversion ratio; GSI
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: وعده ماهی; Glutamine; Soybean meal; Enteropathy; Intestinal mucosal barrier; Intestinal microbiota; Turbot; ADC; Apparent digestibility coefficient; AKP; Alkaline phosphatase; Ala-Gln; Alanyl-glutamine; AMPK; Adenosine 5′-monophosphate-activated protein kinase; DA
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: وعده ماهی; FO; fish oil; VO; vegetable oil; FM; fish meal; PUFA; polyunsaturated fatty acid; LC-PUFA; long-chain polyunsaturated fatty acid; MUFA; monounsaturated fatty acids; SFA; saturated fatty acids; DHA; docosahexaenoic acid; EPA; eicosapentaenoic acid; FA; fat
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: وعده ماهی; AM; Alternative meals; AO; Alternative oils; FO; Fish oil; FM; Fish meal; VM; Vegetable meal; VO; Vegetable oil; LC-PUFA; Long-chain polyunsaturated fatty acid; DHA; Docosahexaenoic acid; ARA; Arachidonic acid; EPA; Eicosapentaenoic acid; HSI; Hepatosomat
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: وعده ماهی; FM; fish meal; CM; corn meal; SM; soybean meal; BPPC; bovine plasma protein concentrate; CF; control feed; M; blend moisture; T; extrusion temperature; E; expansion; BD; bulk density; WAI; water absorption index; WSI; water solubility index; F; floatabili
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: وعده ماهی; SBM; soybean meal; FM; fish meal; LPFSBM; Lactobacillus plantarum P8 fermented soybean meal; ANFs; anti-nutritional factors; ADC; apparent digestibility coefficient; ALT; alanine aminotransferase; AST; aspartate aminotransferase; HF; fold height; HE; ente
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: وعده ماهی; ANFs; anti-nutritional factors; CSBM; commercial soybean meal; ECR; economical conversion rate; FBW; final body weight; FCR; feed conversion ratio; FM; fish meal; PL; postlarvae; PER; protein efficiency ratio; SSF-SBM; fermented soybean meal; SR; survival
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: وعده ماهی; bw; body weight; CAC; Centre of Aquaculture Competence; CMS; cardiomyopathy syndrome; DHA; docosahexaenoic acid; EPA; eicosapentaenoic acid; FA; fatty acid; FCR; feed conversion ratio; FFDR; forage fish dependency ratio; FM; fish meal; FO; fish oil; HSI;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: وعده ماهی; ALA; α-linolenic acid; ARA; arachidonic acid; DHA; docosahexaenoic acid; DPA; docosapentaenoic acid; EPA; eicosapentaenoic acid; FA; fatty acid; FAME; fatty acid methyl esters; FM; fish meal; FO; fish oil; HL; high lipid; LC-PUFAs; long-chain polyunsatur
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: وعده ماهی; ALT; alanine aminotransferase; ANFs; anti-nutritional factors; ADCs; apparent digestibility coefficients; AST; aspartate aminotransferase; CSBM; commercial soybean meal; DM; dry matter; DE; digestible energy; FBW; final body weight; FM; fish meal; GE; gro
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: وعده ماهی; BW; body weight; CP; crude protein; FCR; feed conversion ratio; FeM; feather meal; FI; feed intake; FM; fish meal; K; Fulton's coefficient; SGR; specific growth rate; TL; total length; Feather meal; Juvenile rearing; Practical diet; Tench;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: وعده ماهی; AA; amino acids; ADFI; average daily feed intake; ADG; average daily gain; BW; body weight; CP; crude protein; CTTAD; coefficient of total tract apparent digestibility; DI; diarrhoea incidence; DM; dry matter; FCR; feed conversion ratio; FM; fish meal; GE
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: وعده ماهی; DG; degree of gelatinisation; DM; dry matter; FBM; whole faba bean meal; FM; fish meal; g; gram; kg; kilogram; PDI; protein dispersibility index; PM; pea meal; rpm; revolutions per minute; RSM; rape seed meal; s; seconds; SBM; soybean meal; S.E.M.; standa
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: وعده ماهی; MB; mycelium biomass; PCA; principal component analysis; FM; fish meal; BPM; bacterial protein meal; GC; gas chromatography; FAME; fatty acid methyl esters; NMR; nuclear magnetic resonance; COSY; correlation spectroscopy; TOCSY; total correlation spectros