اسید چرب آزاد

در این صفحه تعداد 533 مقاله تخصصی درباره اسید چرب آزاد که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI اسید چرب آزاد (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید چرب آزاد; Ageing; Coffee seed; Free fatty acid; Plant; Purification; Solid-phase extraction; Thin-layer chromatographyFA, fatty acid; FAME, fatty acid methyl ester; FFA, free fatty acid; GC, gas chromatography; RH, relative humidity; SPE, solid-phase extraction; TA
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید چرب آزاد; AA; l-ascorbic acid; GLUT; glucose transporter; FFA; free fatty acid; NE; norepinephrine; HPLC; high performance liquid chromatography; STZ; streptozotocin; SVCT; sodium-dependent vitamin C transporter; TG; triglyceride; Sodium-dependent vitamin C transpo
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید چرب آزاد; DGDG; digalactosyldiacylglycerol; FFA; free fatty acid; LAH; lipid acyl-hydrolase; MGDG; monogalactosyldiacylglycerol; MGMG; monogalactosylmonoacylglycerol; PC; phosphatidylcholine; TAG; triacylglycerol; 16:3; hexadecatrienoic acid; Galactolipase; Kidney
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید چرب آزاد; apo-; apolipoprotein; FA; free fatty acid; HDL; high-density lipoprotein; IDL; intermediate density lipoproteins; MTTP; microsomal triglyceride transfer protein; pI-pC; polyinosinic-polycytidylic ribonucleic acid; VLDL; very-low-density lipoproteins;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید چرب آزاد; ALT; Alanine aminotransferase; AST; Aspartate aminotransferase; CRP; C-reactive protein; FGIR; Fasting glucose-to-insulin ratio; FFA; Free fatty acid; GPX; Glutathione peroxidase; HFE; Hereditary familial hemochromatosis; IL; Interleukin; NAFLD; Nonalcoho
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید چرب آزاد; UCP; uncoupling protein; FFA; free fatty acids; ROS; reactive oxygen species; IL-15; interleukin-15; TNF; tumour necrosis factor-α; T3; 3,3′,5-tri-iodo-thyronine; LPS; lipopolysaccharide; IL-1β; interleukin-1β; NO; nitric oxide; EDL; extensor digitor
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید چرب آزاد; DHB-2,5; Dihydroxybenzoic acid; ESI; Electrospray ionisation; FAB; Fast-atom bombardment; FFA; Free fatty acid; fMLP; N-formyl-l-methionyl-l-leucyl-l-phenylalanine; HBSS; Hank's balanced salt solution; LPA; Lysophosphatidic acid; LPC; Lysophosphatidylchol
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید چرب آزاد; FFA; free fatty acid; GST; glutathione S-transferase; LPC; lysophosphatidylcholine; LPE; lysophosphatidylethanolamine; PC; phosphatidylcholine; PE; phosphatidylethanolamine; PLA2; Phospholipase A2; RT-PCR; reverse transcription-polymerase chain reaction;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید چرب آزاد; BMI; body-mass index; Ccr; creatinine clearance; CKD; chronic kidney disease; cr.; creatinine; FABP; fatty acid-binding protein; FFA; free fatty acid; H-FABP; heart-type fatty acid-binding protein; L-FABP; liver-type fatty acid-binding protein; ELISA; enz
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید چرب آزاد; Glucose tolerance; Zucker fa/fa rats; Lactic acid bread; Probiotics; AUC; area under the curve; DM; dry matter; FFA; free fatty acid; GI; glycaemic index; HI; hydrolysis index; IBS; irritable bowel syndrome; OGTT; oral glucose tolerance test; TG; triglyce
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید چرب آزاد; LD; lipid droplet; ER; endoplasmic reticulum; TAG; triacylglycerol; FFA; free fatty acid; HLAL; human lysosomal acid lipase; PerGP; 1-O-hexadecyl-2-O-perylenedodecyl-sn-glycero-3-phosphonic acid-(n-hexyl)-p-nitrophenyl-ester; PerMBP; O-perylenebutylmeth
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید چرب آزاد; ACOx; acylCoA oxidase; AUC; area under the curve; CD36; fatty acid transporter CD36; CPN; cyclophilin; CPT-la; carnitine palmitoyl transferase; DIG; digoxigenin; EA; Euonymus alatus; ELISA; enzyme-linked immunosorbent assay; FABP; fatty acids-binding and
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید چرب آزاد; AICAR; AMPK activator 5-aminoimidazole-4-carboxamide riboside; AMPK; adenosine 5′-monophosphate-activated protein kinase; AP1; activator protein 1; AUC; area under the curve; CBP; CREB-binding protein; CNS; central nervous system; COX; cyclooxygenase; C
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید چرب آزاد; AA; arachidonic acid; ACTH; adenocorticotropin hormone; BDNF; brain-derived neurotropin factor; CART; cocaine-amphetamine induced transcript; CBG; corticosteroid binding globulin; CNS; central nervous system; CREB; cAMP responsive element binding protein;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید چرب آزاد; apoE; apolipoprotein E; apoLp-II/I; apolipophorin II/I; apoLp-I; apolipophorin I; apoLp-II; apolipophorin II; apoLp-III; apolipophorin III; CE; cholesteryl ester; CETP; cholesteryl ester transfer protein; CHO; Chinese hamster ovary; DAG; diacylglycerol; E