آشنایی با موضوع

آنالیز تابعی Functional analysis شاخه‌ای از آنالیز ریاضی ست که به مطالعه توابع ریاضی و عمل‌کرد عملگرها بر روی آن توابع و نیز بررسی فضاهای ریاضی مربوط به آن‌ها می‌پردازد. از جمله موضوعات عمده مورد بحث در این زمینه، می‌توان به تبدیلات گوناگون (همچون تبدیل فوریه)، معادلات دیفرانسیل، معادلات انتگرال، فضای باناخ و فضای هیلبرت اشاره داشت. از چندی به اینطرف جنبشی بزرگ در جهت بررسی پایه های آنالیز تابعی پیدا شده است. تا این اواخر در این علم اصل انتخاب شمارش ناپذیر یا هم ارز آن اصل زرن و یا نتایج این اصل آزادانه بکار برده می شد و از آن جمله پایه های هامل، اولترا فیلترها و قضایای تیکونف و غیره. ولی اخیراً کارهای پروفسور سولرا اصل جدیدی را عرضه کرده است که گرچه با اصل زرن متناقض است ولی نتایجش به همان اندازه اصل زرن ثمربخش است. این اصل جدید بیان می کند که هر تابع تعریف شده روی خط حقیقی بر مقیاس لبک اندازه پذیر است. این نکات جدید ایجاب می کنند که تجدید نظری در شیوه سنتی مطالعه آنالیز تابعی به عمل آید و ما را به سوی بنانهادن یک آنالیز تابعی سازنده یعنی یک آنالیز تابعی که در آن اصل انتخاب شمارش ناپذیر کنار گذاشته شود رهنمون می شوند. لازم به ذکر است جایزه آنالیز تابعی یک جایزه با موضوع ریاضیات است که در ایران به ایده برتر سال در زمینه آنالیز تابعی اهدا می‌شود. این جایزه هرسال به سه نفر از دانشجویان دکتری آنالیز ریاضی که دارای مقاله علمی-پژوهشی شاخصی در آنالیز ریاضی، نظریه عمل‌گرها یا آنالیز هارمونیک باشند اهدا می‌شود. این جایزه در سال ۲۰۱۱ توسط گروه پژوهشی ریاضی طوسی زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران و همچنین دانشگاه فردوسی مشهد پایه‌گذاری شد.
در این صفحه تعداد 281 مقاله تخصصی درباره آنالیز تابعی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI آنالیز تابعی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آنالیز تابعی; Choice; Differential negative reinforcement of appropriate behavior; Differential reinforcement of appropriate behavior; Escape-maintained behavior; Functional analysis; Math computation fluency;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آنالیز تابعی; DNN; deep neural networks; k-NN; k-nearest neighbors; SVM; support vector machine; ROC curve; receiver operating characteristic curve; AUC; area under the curve; ReLU; rectified linear unit; GO; gene ontology; Circadian genes; Deep learning; Deep neural n
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آنالیز تابعی; Advanced biofuels; Technological innovation system; Biofuel industry; Environmental policy; Functional analysis; Motors of sustainable innovation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آنالیز تابعی; Forest biomass; Uncertainty quantification; Functional analysis; Dimension reduction; Predictive process; Hierarchical models; Markov chain Monte Carlo;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آنالیز تابعی; Imagination (1st order, 2nd order); Language; Working memory; Evolution; Discontinuity; Functional analysis; Tool making; Chimpanzee; Hominin; Artefact; Recursion; Sign; Arbitrariness; Crossing; Concepts system; Computational system; Variable; Desymboliza
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آنالیز تابعی; Chronic; Chronic spinal cord injury; Functional analysis; Neural stem cells; Stem cell transplantation; Spinal cord injury
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آنالیز تابعی; Conceptual design; Space Tug; Functional Analysis; Concept of Operations; Altec; Advanced Logistics Technology Engineering Center; AOCS; Attitude and Orbit Control Sub-system; ASI; Agenzia Spaziale Italiana (Italian Space Agency); CIRA; Centro Italiano Ri
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آنالیز تابعی; Functional analytic psychotherapy; Functional analysis; Verbal behaviour; Reinforcement; Process research; Adaptive verbalizations; Observational methodologyPsicoterapia funcional analítica; Análisis funcional; Comportamiento verbal; Refuerzo; Investigaci
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آنالیز تابعی; zachowania stereotypowe; procedura time-out; analiza funkcjonalna; autostymulacje; dzieci z opóźnionym rozwojemStereotypic behavior; Time-out; Functional analysis; Self-stimulation; Developmentally delayed children