آشنایی با موضوع

در نظریه احتمال و آمار یک فرایند گاوسی یک مدل آماری که در آن مشاهدات در دامنه پیوسته رخ می دهد. فرآیند گاوسی شامل مجموعه ای از متغیر های تصادفی به عنوان یکی از روش های نوین داده کاوی، با داشتن خصوصیات نرمال و با بهره گیری از توابع کرنل توانایی بالایی در حل مسائل غیرخطی دارد. از دید یک الگوریتم یادگیری ماشین، یک فرایند گاوسی از lazy learning و اندازه گیری شباهت بین نقاط (همان تابع کرنل) برای پیش بینی نقاط جدید از داده های آموزشی است. فرایند گاوسی به افتخار کارل فریدریش گاوس به نام وی نام گذاری شده است زیرا از او نماد گذاری توزیع گاوسی (توزیع نرمال) را پایه گذاری کرد. فرآینده ای گاوسی را می‌تواند به عنوان یک توزیع بی نهایت بعدی از گاوسی چند متغیره دید. فرایند گاوسی برای مدل کردن های آماری مفید است، زیرا این فرآیند از مزایای ذاتی توزیع نرمال استفاده می‌کند. یک ویژگی کلیدی در فرایند های گاوسی این است که آنها را می‌توان به صورت کامل با ممان مرتبه دومشان تعریف کرد. بنابراین اگر فرض شود میانگین صفر است، با تعریف تابع کوواریانس به صورت کامل رفتار فرایند مشخص می‌ شود.
در این صفحه تعداد 343 مقاله تخصصی درباره فرآیند گاوسی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI فرآیند گاوسی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فرآیند گاوسی; Multiple incremental analysis; Multiple decremental analysis; Incremental learning; Kernel Ridge Regression (KRR); Recursive KRR; Uncertainty analysis; Kernelized Bayesian regression; Gaussian process; Batch learning; Online learning; Edge computing; Fog
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فرآیند گاوسی; AMI; Advanced Metering Infrastructure; ANSI; American National Standards Institute; ASHRAE; American Society of Heating, Refrigeration, and Air Conditioning Engineers; CCC; California Commissioning Collective; CDM; Clean Development Mechanism; CFL; Compac
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فرآیند گاوسی; ACOSSO; Adaptive COmponent Selection and Smoothing Operator; ARIMA; Auto-Regressive Integrated Moving Average; ASHRAE; American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers; BUGS; Bayesian inference Using Gibbs Sampling; CDF; Cumulativ
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فرآیند گاوسی; Wave energy converters; Power maximisation; Optimal control; Receding-horizon control; Fourier spectral control; Constraints; Non-linear systems; Trajectory tracking; Extended Kalman filter; Measurement noise; Gaussian process;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فرآیند گاوسی; AD; Alzheimer's disease; MCI; mild cognitive impairment; MRI; magnetic resonance imaging; FDG; fluorodeoxyglucose; PET; positron emission topography; FDA; Food and Drug Administration; NIA; National Institute of Aging; AA; Alzheimer's Association; IWG; In
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فرآیند گاوسی; Structural uncertainty; Nonlinear forecasting; Time-delay embedding; Gaussian process; Hierarchical model; Nonstationarity;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فرآیند گاوسی; Cost-benefit analysis; Deterioration models; Expected Value of Partial Perfect Information; Gaussian process; Optimised maintenance; Time input emulator; Uncertainty quantification;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فرآیند گاوسی; Gaussian process; Time-varying applications; Bayesian inference; Sequential Monte Carlo; Non-stationarity; Heteroscedasticity;