رگرسیون فرآیند گاوسی

در این صفحه تعداد 120 مقاله تخصصی درباره رگرسیون فرآیند گاوسی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI رگرسیون فرآیند گاوسی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رگرسیون فرآیند گاوسی; Financial time series; Lévy process; Bayesian neural network; Neural network; Support vector regression; Gaussian process regression; Domain adaptation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رگرسیون فرآیند گاوسی; Composite material; Effective thermal conductivity; Support vector regression; Gaussian process regression; Convolution neural network;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رگرسیون فرآیند گاوسی; Dose rate profile reconstruction; Nuclear robot; Gaussian process regression; Active learning; Evolutionary computation; Differential evolution;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رگرسیون فرآیند گاوسی; Metamodeling; Gaussian process regression; Polynomial chaos expansion; Carbon capture and storage; Risk assessment; Leakage liability; Cloud computing; High performance computing;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رگرسیون فرآیند گاوسی; Reliability analysis; Submarine landslide; First Order Second Moment method; Response Surface Method; Gaussian Process Regression; South China Sea;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رگرسیون فرآیند گاوسی; Ultimate tensile strength; Gaussian process regression; Support vector machining; Multi-linear regression; Pearson VII; Radial based kernel function;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رگرسیون فرآیند گاوسی; Reduced basis method; Nonlinear structural analysis; Proper orthogonal decomposition; Gaussian process regression; Machine learning;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رگرسیون فرآیند گاوسی; Laser sintering; Nano particle deposition system; Controlled kinetic Monte Carlo; Thin film analysis; Porosity; Gaussian process regression;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رگرسیون فرآیند گاوسی; Back propagation artificial neural networks; Gaussian process regression; Indoor air quality; Least squares support vector regression; Partial least squares; Subway systems;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رگرسیون فرآیند گاوسی; Wind power prediction; Missing data; Multiple imputation; Gaussian process regression; Expectation-maximization;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رگرسیون فرآیند گاوسی; Water inrush; Water inflow prediction; Gaussian process regression; Evaluation indices; Engineering applications;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رگرسیون فرآیند گاوسی; Data-driven model; Process-based model; Data model; CO2 concentration; Early warning system (EWS); Cyber-physical system (CPS); AIC; Akaike information criterion; ASGARD; Artificial Soil Gassing and Response Detection; CPS; cyber-physical system; DHM; dat
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رگرسیون فرآیند گاوسی; Autonomous navigation; Dynamic environments; Gaussian process regression; And learning curve of Gaussian process regression;