مدل های خطی کلی

در این صفحه تعداد 161 مقاله تخصصی درباره مدل های خطی کلی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI مدل های خطی کلی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل های خطی کلی; GLM; generalized linear models; DLNM; distributed lag no-linear models; GCM; global circulation models; RCPs; representative concentration pathways; SSPs; socioeconomic pathways; CVD; cardiovascular disease; Climate change; Projection; Cardiovascular dise
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل های خطی کلی; Lung cancer mortality; Statistical projections; Australia; Tobacco consumption; Generalized linear models; Cohort effect; Population-based; Health service planning; Tobacco epidemic;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل های خطی کلی; Outdoor recreation; Water quality perceptions; Water quality concerns; Survey research; Generalized linear models; Study replication;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل های خطی کلی; Generalized linear models; Stochastic weather generator; Conditional simulation; Downscaling seasonal forecasts; Daily precipitation; Daily temperature;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل های خطی کلی; Generalized linear models; Last Glacial Maximum; Mahalanobis distance; Maximum entropy; Mid-Holocene; Niche models; Species distribution modelling; Sweet chestnut;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل های خطی کلی; Deposit pricing; Deposit rates; Core deposits; Generalized linear models; Multivariate adaptive regression splines; Support vector regression; Artificial neural networks; Classification and regression trees; Random forest;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل های خطی کلی; Dietary energy density; Diet quality; Eating index; BMI; Body Mass Index; BHEI-R; Revised Brazilian Health Eating Index; CI; Confidencial Interval; CNPq; National Council for Scientific and Technological Development; DASH; Diettary Approaches to Stop Hype
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل های خطی کلی; WHO; World Health Organization; PM; particulate matter; EAD; emergency ambulance dispatch; SPM; suspended particulate matter; PM10; particulate matter with diameter < 10 μm; FDMA; Japanese Fire and Disaster Management Agency; Ox; photochemical oxidants
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل های خطی کلی; Proportions; Generalized Linear Models; Generalized Linear Mixed Models; Clustered data; Beta-binomial regression; Behavioral science;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل های خطی کلی; C11; C25; C35; C81; Model averaging; Bayesian averaging of maximum likelihood estimators; Generalized linear models; Missing covariates; Generalized missing-indicator method; SHARE;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل های خطی کلی; Asymptotic risk; Candidate subspaces; Generalized linear models; GLM likelihood ratio test; Linear restrictions; L1L1GLM; SCAD; Adaptive L1L1GLM; Pretest; Stein type shrinkage
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل های خطی کلی; Nonstationary flood frequency analysis; Nonstationary return period; Risk of failure; Nonstationary confidence intervals; Generalized linear models; Generalized additive models;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل های خطی کلی; CUS; chronic unpredictable stress; GEE; generalized estimating equations; GENLIN; generalized linear models; HPA; hypothalamic-pituitary-adrenal axis; IMO; immobilization on boards; IMOa; acute immobilization; IMOch; chronic intermittent immobilization; N