آشنایی با موضوع

سیستمهای اطلاعات جغرافیایی (Geographic Information Systems) که از این پس GIS نامیده می‌شوند سیستمهای کامپیوتری هستند که جهت ذخیره و بکارگیری اطلاعات جغرافیایی از آنها استفاده می‌شود. سیاست گزاران و مسئولان دولتی برای رقمی نمودن نقشه‌های خطی موجود و تبدیل آنها به شکل رقمی قابل استفاده در GIS، متحمل هزینه‌های هنگفتی می‌شوند. امروزه داشتن درک بهتری از GIS به منظور استفاده بهینه از آن، برای مدیران و تصمیم گیران و کاربران این سیستمها ضروری می‌باشد. مؤلفه‌های سیستم GIS در اینجا توضیح مختصری راجع به مؤلفه‌های اساسی سیستم GIS ارائه می‌گردد و هر یک از این مؤلفه‌ها در زیر شرح داده می‌شود: ورودی داده‌ها (Data Input) مؤلفه ورودی داده‌ها آنها را از شکل موجودشان به شکل قابل استفاده در GIS تبدیـل می‌کنـد. داده‌های مکانی معمولا به شکل نقشه‌های کاغذی و جداولی از اطلاعات توصیفی، فایلهای الکترونیک از نقشه‌ها و اطلاعات توصیفی مربوط به آنها، عکسهای هوایی و یا تصاویر ماهواره‌ای می‌باشند. بطور کلی مرحله وارد نمودن داده‌ها بسیار وقت گیر و پر هزینه بوده و ممکن است ماهها و یا حتی سالها به طول انجامد. مدیریت داده‌ها (Data Management) مدیریت داده‌ها یکی از مؤلفه‌های GIS بوده و شامل توابعی برای ذخیره، نگهداری و بازیابی اطلاعات موجود در پایگاه داده‌ها می‌باشند. روشهای گوناگونی برای سازماندهی داده‌ها به صورت فایلهایی که کامپیوتر بتواند آنها را بخواند وجود دارد. تجزیه و تحلیل و کار با داده‌ها (Data Manipulation And Analysis) توابع مربوط به تجزیه و تحلیل و کار با داده‌ها در سیستم GIS، تعییین کننده اطلاعاتی هستند که می‌تواند توسط این سیستم ایجاد شود. لیستی از قابلیتهای مورد نیاز به عنوان جزئی از نیازمندیهای سیستم باید تعریف شوند. برای پیش بینی روش تجزیه و تحلیل در سیستم GIS نیاز به دخالت کاربران در مشخص نمودن توابع و عملکردهای لازم برای سیستم می‌باشد. خروجی داده‌ها (Data Output) داده‌های خروجی ممکن است به اشکالی از قبیل نقشه، جداولی از مقادیر یا نوشتار بوده و به صورت کاغذی (Hard - Copy) و یا به صورت رقمی (Soft - Copy) ارائه گردند. توابع خروجی مورد نیاز بر اساس نیازهای کاربران تعیین می‌شوند، لذا دخالت کاربران در مشخص نمودن خروجیهای مورد نیاز بسیار مهم می‌باشد.
در این صفحه تعداد 584 مقاله تخصصی درباره سیستم اطلاعات جغرافیایی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI سیستم اطلاعات جغرافیایی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم اطلاعات جغرافیایی; CAR; Environmental Rural Registry; NVPL; Native Vegetation Protection Law of Brazil; GIS; Geographic Information System; APP; Permanent Protection Areas; Environmental Rural Registry; Forest Code; Ephemeral streams; Intermittent streams; Restoration plann
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم اطلاعات جغرافیایی; Rice; Elemental contamination; Cadmium; Lead; Mercury; Arsenic; Chromium; Spatial autocorrelation analysis; Geographic information system; China;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم اطلاعات جغرافیایی; Mental health; Spatial context; Exposure assessments; Dynamic exposures; Daily path; Residential life course; Geographic information system; Global positioning system; Register data;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم اطلاعات جغرافیایی; AZGFD; Arizona Game and Fish Department; BLM; Bureau of Land Management; CHAT; Crucial Habitat Assessment Tool; GAP; National Gap Analysis Program; GIS; Geographic Information System; SHCG; Species and Habitat Conservation Guide; Wildlife; Renewable energ
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم اطلاعات جغرافیایی; 1 G biofuel; First-generation biofuel; 1.5 G biofuel; 1.5-generation biofuel; 2 G biofuel; Second-generation biofuel; 3 G biofuel; Third-generation biofuel; BP; British Petroleum; CAAM; China Association of Automotive Manufacturers; CARB; California A
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم اطلاعات جغرافیایی; Geographic information system; Dynamic line rating; IEEE 738 guidelines; Binary real coded particle swarm optimization; Security constrained unit commitment; AC-optimal power flow;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم اطلاعات جغرافیایی; BIM; Building Information Modelling; CCTV; Closed-circuit Television; COBie; Construction Operations Building Information Exchange; CSO; Combined Sewer Overflow; D2S; Device to Server; GIS; Geographic Information System; ID; Identification Device; IDW; In
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم اطلاعات جغرافیایی; AD; Anaerobic Digestion; CHP; Combined Heat and Power Plants; EU; European Union; GIS; Geographic Information System; GHG; Greenhouse Gas; MS; EU Member States; MSW; Municipal Solid Waste; NREAPs; Renewable Energy Action Plans; Biogas; Anaerobic digestion
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم اطلاعات جغرافیایی; Integrated hydrological modeling; Visual HEIFLOW; Geographic information system; Heihe river basin; Visualization; Groundwater;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم اطلاعات جغرافیایی; GPS; Global Positioning System; GIS; Geographic Information System; SIA; Supplementary Immunization Activity; EPI; Expanded Program on Immunization; ERB; Ethical Review Board; GSM; Global System for Mobile; USB; Universal Serial Bus; WHO; World Health Org
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم اطلاعات جغرافیایی; Area-level deprivation; Food insecurity; Obesity; AIC; akaike information criterion; CI; confidence interval; GIS; geographic information system; GWR; geographically weighted regression; IMD; index of multiple deprivation; LSOAs; lower super output areas;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم اطلاعات جغرافیایی; CLC; Corine land cover; DEM; Digital elevation model; DSO; Distribution system operator; EU; European Union; FiT; Feed-in tariff; GIS; Geographic information system; HEPURA; Hungarian energy and public regulatory authority; LFG; Landfill gas; LCOE; Leveli
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم اطلاعات جغرافیایی; Disease risk; Geographic Information System; Hotspot analysis; Landscape epidemiology; Spatial epidemiology; Water pollution;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم اطلاعات جغرافیایی; Mediation analysis; Obesity; Physical activity; Racial disparity; US; United States; NHANES; National Health and Nutrition Examination Survey; GIS; Geographic Information System; MART; multivariate additive regression trees; NCHS; National Center for Heal
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم اطلاعات جغرافیایی; Power distribution system planning; Geographic information system; Shortest-path method; Spatial load forecasting;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم اطلاعات جغرافیایی; EPA; Environmental Protection Agency; GHG; greenhouse gases; GIS; geographic information system; JMA; Japan Meteorological Agency; METI; Japan Ministry of Economy, Trade and Industry; MILT; Japan Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism; MO
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم اطلاعات جغرافیایی; Sustainability; Surplus grass; Potential analysis; GIS-based model; Northwest Europe; GIS; Geographic Information System; NUTS; Nomenclature of Units for Territorial Statistics; NRW; North Rhine-Westphalia; GADM; Global Administrative Areas; EEA; European
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم اطلاعات جغرافیایی; Multi-criteria selection; Analytic hierarchy process; Wind farm; Baltic countries; Geographic information system; Power grid model;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم اطلاعات جغرافیایی; Retail location; Food retail; Portugal; Correlation analysis; Classical location theories; Geographic Information System;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم اطلاعات جغرافیایی; CAPEX; capital expenditures; ESRI; Environmental Systems Research Institute; GAMS; general algebraic modeling system; GIS; geographic information system; HTL; hydrothermal liquefaction; IBP; industrial by-products from pulp mills; IBS; industrial by-produ
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم اطلاعات جغرافیایی; Cultural routes; Geographic Information System; Standardized procedures; Sustainable development; Cultural heritage protection;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم اطلاعات جغرافیایی; Horizontal alignment; Geometric identification; Geographic information system; Inertial sensors; Global navigation satellite system; Low-cost sensors; As-built project;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم اطلاعات جغرافیایی; GIS; Geographic Information System; BMA; Bangkok Metropolitan Administration; ALOS; Advanced Land Observing Satellite; AVNIR-2; Advanced Visible and Near Infrared Radiometer type 2; NIR; Near Infrared; PRISM; Panchromatic Remote Sensing Instrument for Ste
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم اطلاعات جغرافیایی; CDD; cooling degree days; CE3x; official software for energy performance certification; CTE; technical building code; DHW; domestic hot water; EEM; energy-efficient measures; EPBD; energy performance of buildings directive; EPC; energy performance certifi