آشنایی با موضوع

گرمایش جهانی یا گرم شدن زمین نام پدیده‌ای است که منجر به افزایش میانگین دمای سطح زمین و اقیانوس‌ها شده‌ است. طی ۱۰۰ سال گذشته، کرهٔ زمین به‌طور غیرطبیعی حدود ۰٫۷۴ درجهٔ سلسیوس گرم‌تر شده که این موضوع دانشمندان را نگران کرده‌است. برخی از دانشمندان معتقدند که دهه‌های پایانی قرن بیستم، گرم‌ترین سال‌های ۴۰۰ سال اخیر بوده‌است. پتانسیل گرمایش جهانی (GWP) یک اندازه نسبی از چگونگی تجمع گازهای گلخانه ای در جو است. یک GWP برای یک فاصله زمانی خاص، معمولا 20، 100 یا 500 سال محاسبه می شود. GWP به عنوان یک عامل دی اکسید کربن بیان می شود.
در این صفحه تعداد 408 مقاله تخصصی درباره پتانسیل گرمایش جهانی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI پتانسیل گرمایش جهانی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پتانسیل گرمایش جهانی; LCA; life cycle assessment; GWP; global warming potential; FAST; fourier amplitude sensitivity testing; MLR; multiple linear regression; SVR; support vector machine; ANN; artificial neural network; GA; genetic algorithm; GP; Gaussian process; SA; sensitiv
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پتانسیل گرمایش جهانی; RO; Reverse osmosis; MED; Multi effect desalination; MSF; Multi stage flashing; AD; Adsorption desalination; TL; Thermodynamic limit; PR; Performance ratio; UPR; Universal performance ratio; ST; Seawater thermocline; GWP; Global warming potential; CCGT; C
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پتانسیل گرمایش جهانی; Global warming potential; Greenhouse gas emission accounting; Life cycle approach; Territorial approach; Baseline emission inventory; Sustainable energy action plan; Small urban systems; Urban energy final uses;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پتانسیل گرمایش جهانی; Alkali-activated materials; Ground-granulated blast-furnace slag; Cement-free mortars; Sustainability; Gross energy requirement; Global warming potential;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پتانسیل گرمایش جهانی; ADF; Augmented Dickey-Fuller; AMG; Augmented Mean Group; AIC; Akaike Information Criterion; ARDL; Autoregressive-Distributed Lag; COP; Conference of the parties; DOLS; Dynamic Ordinary Least Squares; FLM, ECM; Error Correction Model; ECT; Error Correcti
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پتانسیل گرمایش جهانی; BIA; Building-Integrated Agriculture; CEA; Controlled-Environment Agriculture; GHG; Greenhouse gas; GWP; Global Warming Potential; PF; Plant Factory; RF; Rooftop farming; RG, RTG; Rooftop greenhouse; SC; Shipping Container; UPA; Urban and periurban agricu
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پتانسیل گرمایش جهانی; Life cycle assessment; Waste management; Material recycling; Anaerobic digestion; Scenario comparison; EFA; energy flow analysis; EP; Eutrophication Potential; GWP; Global Warming Potential; LCA; Life Cycle Assessment; LCI; Life Cycle Inventory; LCIA; Lif
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پتانسیل گرمایش جهانی; BD; bulk density; C/N; carbon to nitrogen ratio; CO2; carbon dioxide; CH4; methane; CCC; continuous corn rotation; CS; corn phase of the corn soybean rotation; CSW; corn phase of the corn-soybean-wheat rotation; GHG; greenhouse gas; GWP; global warming po
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پتانسیل گرمایش جهانی; HC; Hydrocarbon; HFC; Hydrofluorocarbon; CO2; R744; HFO; Hydrofluoro olefin; CFC; Chlorofluorocarbon; HCFC; Hydrochlorofluorocarbons; GWP; Global Warming Potential; ODP; Ozone Depletion Potential; TEWI; Total Equivalent Warming Impact; LCCP; Life Cycle Cl
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پتانسیل گرمایش جهانی; AEP; aquatic ecotoxity potential; ALCA; Agricultural Life Cycle Assessment; AP; acidification potential; EC; energy consumption; EP; eutrophication potential; FU; functional unit; GWP; global warming potential; HTP; human toxicity potential; HW; hazardous
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پتانسیل گرمایش جهانی; Biogas upgrading; Carbon molecular sieve membrane; Process simulation; Cost estimation; Technology feasibility; ADJ; adjustor; CRC; annual capital related cost; E; heat exchanger; GWP; global warming potential; K; compressor; Mix; mixer; op; membrane unit
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پتانسیل گرمایش جهانی; Anammox; anaerobic ammonium oxidation; CL; cluster; COD; chemical oxygen demand; CSTR; continuously stirred tank reactor; DAMO; denitrifying anaerobic methane oxidation; DO; dissolved oxygen; DOC; dissolved organic carbon; GHG; greenhouse gas; GWP; global
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پتانسیل گرمایش جهانی; AC; acidification; AD; abiotic depletion; AE; annual equivalent; CML2; database that contains characterization factors for life cycle impact assessment; CO; crude oil; CSI; composite sustainability index; DP; desalination plant; ELCD; European Reference L
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پتانسیل گرمایش جهانی; Used cooking oil; Cogeneration; Biodiesel production; Life cycle assessment; Cumulative exergy consumption; Global warming potential;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پتانسیل گرمایش جهانی; ADPe.; abiotic depletion potential of elements; ADPf.; abiotic depletion potential of fossil resources; AP; acidification potential; BAT; best available technology; DCB; dichlorobenzene; EP; eutrophication potential; EU; European Union; FAETP; freshwater
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پتانسیل گرمایش جهانی; ADP; Abiotic Depletion Potential; AP; acidification potential; CDW; construction and demolition waste; EI; environmental impacts; EP; eutrophication potential; EPD; Environmental Product Declaration; FA; fly ash; GWP; global warming potential; LCA; Life C
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پتانسیل گرمایش جهانی; Hemp-lime concrete; Hempcrete; Magnesium binders; Life Cycle Assessment; Global Warming Potential; Hemp; Lime;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پتانسیل گرمایش جهانی; Portfolio of management practices; Systems productivity; Water productivity; Economic profitability; Energy efficiency; Global warming potential;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پتانسیل گرمایش جهانی; ATDC; after firing top dead centre; CA10; crank angle of 10% cumulative heat release; CA10-CA90; combustion duration or 10-90% cumulative heat release; CA50; crank angle of 50% cumulative heat release; CA90; crank angle of 90% cumulative heat release;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پتانسیل گرمایش جهانی; Wetland; Mire; Climate change; Carbon cycle; Rain; Rainfall exclusion; Plant functional type; Northern peatland; Methanogenesis; Carbon balance; Global warming potential;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پتانسیل گرمایش جهانی; Mexican chemical industry; Mitigation cost; Renewable energies; Energy efficiency; Low-carbon scenario; AV; added value; BAU; business as usual; CHP; combined heat and power; COP21; twenty-first meeting of the Conference of the Parties of the United Natio
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پتانسیل گرمایش جهانی; EIO; economic input-output; GHG(s); greenhouse gas(es); GWP; global warming potential; HPs; hydropower projects; LCA; life cycle assessment; NID; National Inventory of Dams; O&M; operation and maintenance; PV; photovoltaic; Hydroelectric dam; Non-powered
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پتانسیل گرمایش جهانی; Molten Carbonate Fuel Cells; Exergy; LCOE; LCA and ELCA; Eco-efficiency; BoP; Balance of Plant; CHP; Combined heat and power; CEENE; Cumulative exergy extractions from the natural environment; ED; Ecosystem quality; ELCA; Exergetic life cycle analysis; PM
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پتانسیل گرمایش جهانی; AP; Acidification Potential; AEC; Architecture Engineering Construction; EPD; Environmental Product Declaration; EPS; Expanded Polystyrene (insulation); GFA; Gross Floor Area; GWP; Global Warming Potential; HVAC; Heating, Ventilation and Air-Conditioning;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پتانسیل گرمایش جهانی; Two-phase biodigestion; Sugarcane vinasse; Techno-economic assessment; Life cycle assessment; Bioenergy recovery; AD; anaerobic digestion; ALO; agricultural land occupation; BFR; biogas flow rate; CB-0; reference scenario; CC; combined cycle; CE-1-CE-5;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پتانسیل گرمایش جهانی; Algalbiofuels; Life cycle assessment; Meta-analysis; Cumulative fossil energy demand; Global warming potential; Water consumption;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پتانسیل گرمایش جهانی; A/C; Air conditioning; CHP; Combined heat and power; CI; Compression ignition; CO; Carbon monoxide; CO2; Carbon dioxide; EGR; Exhaust gas recirculation; GWP; Global warming potential; H2; Hydrogen; H2O; Water; HC; Hydrocarbon; HT; High temperature; IC; In
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پتانسیل گرمایش جهانی; a-Si; amorphous silicon; BIPV; building integrated photovoltaic; BOS; balance of system; CdTe; cadmium telluride thin film; CIS; copper indium selenide thin film; DSSC; dye sensitized solar cell; EG-silicon; electronic silicon; EPBT; energy payback time;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پتانسیل گرمایش جهانی; CAMD; Computer Aided Molecular Design; CFCs; Chloroflourocarbons; CPC; Compound Parabolic Collector; CSP; Concentrated solar power; DVG; Direct Vapor Generation; ED; Electrodialysis; ETC; Evacuated Tube Collector; FPC; Flat Plate Collector; GWP; Global Wa
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پتانسیل گرمایش جهانی; Building envelope components; Environmental impact; Global warming potential; Acidification potential; Primary energy;