متابولیسم گلوکز

در این صفحه تعداد 824 مقاله تخصصی درباره متابولیسم گلوکز که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI متابولیسم گلوکز (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متابولیسم گلوکز; Theobromine; Postprandial; Lipid metabolism; Glucose metabolism; Microarray; apoA-I; apolipoprotein A-I; apoB100; apolipoprotein B100; apoB48; apolipoprotein B48; CVD; cardiovascular diseases; CYP1A2; cytochrome P450 1A2; CYP2E1; cytochrome P450 2E1; dAUC
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متابولیسم گلوکز; Sleep restriction; Sleep fragmentation; Sleep extension; Glucose metabolism; Energy intake; Insulin resistance; Type 2 diabetes; Obesity;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متابولیسم گلوکز; Cytokines; Glucose metabolism; IL-18; Inflammation; Neurofilament light; Okinawan-based Nordic diet; Type 2 diabetes; AD; Alzheimer's disease; CRP; C-reactive protein; E%; energy percent; HRQoL; health-related quality of life; HbA1c; hemoglobin A1c; IFN-Î
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متابولیسم گلوکز; Olive oil by-products; Polyphenols; Inflammation; Glucose metabolism; NMR based metabolomics; Foodomics; ABTS; 2,2′-azinobis 3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonate; AFOA; Aldehydic form of oleuropein aglycone; d6-DSS; 2,2-dimethyl-2-silapentane-d6-5-sulfo
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متابولیسم گلوکز; Arctic charr; Compensatory growth; Fasting; Glucose metabolism; miRNAs; Protein metabolism; g6pase; glucose 6-phosphatase; HSI; hepatosomatic index; ISI; intestinal somatic index; miRNA; microRNA; Mafbx; muscle atrophy F-box protein; Murf1; muscle RING-fi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متابولیسم گلوکز; Brain stimulation; tDCS; Cerebral high-energy phosphates; Glucose metabolism; tDCS; trancranial direct current stimulation; ATP; Adenosine triphosphate; PCr; Phosphocreatine;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متابولیسم گلوکز; Dementia; Alzheimer's disease; Cognitive function; Diabetes; Glucose metabolism; Exercise; Physical activity; Light-intensity activity; Sitting; Sedentary behavior; Breaks in sedentary time;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متابولیسم گلوکز; Mast cells; Recruitment; Optical reporter gene imaging; Lung tumor lesion; Glucose metabolism; 18F-fluorodeoxyglucose; MCs; mast cells; BLI; bioluminescence imaging; 18F-FDG; 18F-fluorodeoxyglucose; effluc; enhanced firefly luciferase; PGD2; prostaglandin
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متابولیسم گلوکز; cardiorespiratory fitness; cardiovascular risk factors; glucose metabolism; high-intensity exercise; lipids; menopause; metabolic risk;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متابولیسم گلوکز; Parkinson's disease dementia; PET; FDG; PIB; FP-CIT; Glucose metabolism; Beta amyloid; Dopamine transporter; Multivariate analysis; Network; Dementia with Lewy bodies; Alzheimer's disease;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متابولیسم گلوکز; Glucose homeostasis; Glucose metabolism; Glucose physiology; Renal glucose metabolism; Glucose transporters; Sodium-glucose co-transporter 2; SGLT2; Diabetes mellitus; FFA; free fatty acids; GLUT; glucose transporter; SGLT; sodium-glucose co-transporter;