پیوند H

در این صفحه تعداد 153 مقاله تخصصی درباره پیوند H که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI پیوند H (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پیوند H; IR; infrared; NaAlg; sodium alginate; SEM; scanning electron microscopy; XRD; X-ray diffraction; Pigment printing; K/S value; Rheological property; H-bond; Rubbing fastness;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پیوند H; 2D; two-dimensional; ar/R; aromatic/arginine; AQP; aquaporin; AQP4M1; long isoform of aquaporin-4 starting with Met1; AQP4M23; short isoform of aquaporin-4 starting with Met23; H-bond; hydrogen bond; MD; molecular dynamics; NPA; asparagine-proline-ala
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پیوند H; GFP; green fluorescent protein; ROC; receiver operator characteristic; H-bond; hydrogen bond; PSSM; position specific scoring matrix; Amyloid fibril; Bioinformatics; Neurodegenerative disease; Protein misfolding;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پیوند H; N; nucleotide; Pu; purine; Py; pyrimidine; H-bond; hydrogen bond; X-bond; halogen bond; F; fluorine; Cl; chlorine; Br; bromine; I; iodine; DSC; differential scanning calorimetry; IsoH; hydrogen bonded isomer; IsoX; halogen bonded isomer; SAS; solvent acce
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پیوند H; Microbial rhodopsin; Proton pump; Photocycle; Hydrogen bond; Switching; AR; Acetabularia rhodopsin; BR; bacteriorhodopsin; ChR2; channelrhodopsin-2; PR; proteorhodopsin; ATR; all-trans retinal; PSB; protonated Schiff base; SB; deprotonated Schiff base; CP
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پیوند H; BLI; BioLayer Interferometry; CBPs; CedA binding proteins; CD; Circular dichroism; CedA; Cell division activator protein; DBPs; DNA binding proteins; H-bond; Hydrogen bond; CedA; Cell division; Chromosome over-replication; Protein-DNA interaction; rpoB;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پیوند H; EMDB; Electron Microscopy Data Base; PDB; Protein Data Bank; Tx yyy_z, or T000xEMyyy_z; Target x model yyy_z, the zth submitted model for Challenge target x from modeling group yyy (e.g., T0001EM123_2); H-bond; hydrogen-bond; CaBLAM; Calpha-Based Low-reso
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پیوند H; 2DIR; two-dimensional infra-red spectroscopy; AFM; atomic force microscopy; AGE; advanced glycation end; CD; circular dichroism; CGRP; calcitonin gene-related peptides; DMSO; Dimethyl Sulfoxide; EGCG; epigallocatechin gallate; EPR; electron paramagnetic r
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پیوند H; NSAID; nonsteroidal anti-inflammatory drug; POPC; palmitoyl-oleoyl-phosphatidylcholine; Chol; cholesterol; MD; molecular dynamics; H-bond; hydrogen bond; RDF; radial distribution functions; Lipid bilayer; Gastric mucosa; Hydrophobic barrier; Hydrogen bond
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پیوند H; A1; secondary electron acceptor bound in photosystem I; DAS; decay associated spectrum; DFT; density functional theory; DS; difference spectra/spectrum/spectroscopy/spectroscopic; DDS; double difference spectrum; CO; carbonyl; ET; electron transfer; FTIR;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پیوند H; Human α4β2 nicotinic acetylcholine receptor; Bupropion; (±)-SADU-3-72; Molecular docking; Luminal and non-luminal sites; Ca2+ influx; AChR; nicotinic acetylcholine receptor; NCA; noncompetitive antagonist; (±)-BP; (±)-bupropion [(±)-2-(tert-butylami