سلول بنیادی جنینی انسان

در این صفحه تعداد 106 مقاله تخصصی درباره سلول بنیادی جنینی انسان که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI سلول بنیادی جنینی انسان (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول بنیادی جنینی انسان; cardiovascular progenitor cells; embryonic stem cells; heart failure; tissue engineering; CT; computed tomography; DSA; donor-specific antibody; EF; ejection fraction; ESC; embryonic stem cell; hESC; human embryonic stem cell; HLA; human leukocyte antigen
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول بنیادی جنینی انسان; BLBP; brain lipid binding protein; BSA; bovine serum albumin; CHG; chitosan-heparin-genipin; DMEM; Dulbecco's modified Eagle's Medium; DMSO; dimethyl sulfoxide; ECM; extracellular matrix; hbEGF; heparin binding epidermal growth factor; FGF-2; fibrobla
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول بنیادی جنینی انسان; AIDS; acquired immuno deficiency syndrome; ATP; adenosine triphosphate; AOC; alteration of consciousness; AQP4; aquaporin 4; Kv.4.2; A-type voltage-gated potassium channel; bFGF; basic fibroblast growth factor; BBB; blood brain barrier; BM; bone marrow; B
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول بنیادی جنینی انسان; 2D; two dimensional; 2PP; two-photon hydrogel polymerization; 3D; three-dimensional; AFM; atomic force microscopy; AgNP; silver nanoparticles; AuNP; gold nanoparticle; α-SMA; alpha-smooth muscle actin; RGD; Arg-Gly-Asp; BMP; bone morphogenetic protein; C
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول بنیادی جنینی انسان; BAK; BCL-2 antagonist killer; BAX; BCL-2 associated X protein; CDK1; cyclin dependent kinase 1; CLDN-6; claudin-6; CM; cardiomyocyte; CPE; Clostridium perfringens endotoxin; GPX2; glutathione peroxidase-2; GSH; glutathione; GSR; glutathione reductase; GSS
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول بنیادی جنینی انسان; Extracellular matrix; Human embryonic stem cell; Human induced pluripotent stem cell; Hepatic differentiation; Laminin-511; Laminin-521; ACM; acellular matrix; Act A; Activin A; AAT; alpha-1 antitrypsin; AFP; alpha fetoprotein; ALB; albumin; AhR; aryl hyd
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول بنیادی جنینی انسان; Folliculogenesis; Granulosa cell; Meiosis; Ovulation; Atresia; Corpus luteum; Endosalpinx; Endometrium; Gonadotropin-releasing hormone; Human embryonic stem cell; Differentiation; Blastocyst; Human chorionic gonadotropin; Follicle stimulating hormone; Kit
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول بنیادی جنینی انسان; Human pluripotent stem cell; Human embryonic stem cell; Human induced pluripotent stem cell; Human cancer cell; Aneuploidy; Genomic instability; Driver mutation
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول بنیادی جنینی انسان; 5-caC; 5-carboxylcytosine; 5-fC; 5-formylcytosine; 5-hmC; 5-hydroxymethylcytosine; 5-mC; 5-methylcytosine; DNMT; DNA methyltransferase; EWAS; Epigenome-Wide Association Study; HDAC; histone deacetylase; hESC; human embryonic stem cell; iPSC; induced pluri
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول بنیادی جنینی انسان; Human urine; Integration-free iPSCs; Recombinant tooth; Bioengineered tooth; Dental epithelium; ifhU-iPSCs; integration-free human urine induced pluripotent stem cells; E14.5; Embryonic day 14.5; hESC; human embryonic stem cell; DPSCs; Dental pulp stem ce
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول بنیادی جنینی انسان; hESC; human embryonic stem cell; GECI; genetically encoded calcium indicators; MEF; mouse embryonic fibroblast; LPA; lisophosphatidic acid; GABA; gamma-aminobutyric acid; Human embryonic stem cell; Calcium signaling; Fluorescent calcium indicators; Geneti
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول بنیادی جنینی انسان; 7-AAD; 7-aminoactinomycin D; BSA; bovine serum albumin; COMP; cartilage oligomeric matrix protein; CFSE; carboxyfluorescein succinimidyl ester; DAPI; 4′6-diamidino-2-phenylindole; DCX; doublecortin; DTOPV; diphenylamino-s-triazine-bridged p-phenylene vi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول بنیادی جنینی انسان; ESC; embryonic stem cell; NSC; neural stem cell; NPC; neural progenitor cell; IF; intermediate filament; CNS; central nervous system; PNS; peripheral nervous system; RA; retinoic acid; IFA; immunofluorescence assay; HTT; huntingtin; Human embryonic stem c
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول بنیادی جنینی انسان; Mouse embryonic stem cells; Endoderm hepatic specification; Endothelial cells; VEGFR2; Epigenetic modifications; ESC; human embryonic stem cell; EB; embryoid body; AL End; mouse ESC-derived endoderm cells cultured alone; CC End; mouse ESC-derived endoderm
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول بنیادی جنینی انسان; AP; action potential; APD; action potential duration; EAD; early after-depolarization; EP; electrophysiology; ESCs; embryonic stem cells; FLE; flecainide; hESC; human embryonic stem cell; hPSC; human pluripotent stem cell; hPSC-CMs; human pluripotent stem
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول بنیادی جنینی انسان; HLCs; Antiviral; Primary Isolates; Personalized Medicine; ALB; albumin; AFP; alpha-fetoprotein; bFGF; basic fibroblast growth factor; BM; basal medium; CsA; cyclosporine A; DE; definitive endoderm; DMSO; dimethyl sulfoxide; Dox; doxycycline; ESC; embryoni
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول بنیادی جنینی انسان; Stem Cell Therapy; Pluripotent Stem Cells; Hepatocytes; Regenerative Medicine; BAL; bioartificial liver system; CCl4; carbon tetrachloride; 3D; 3-dimensional; ECM; extracellular matrix; HESC; human embryonic stem cell; HGF; hepatocyte growth factor; HLC;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول بنیادی جنینی انسان; 3D printing; Liver constructs; Surgical simulation; Liver regeneration; Liver transplantation; Hepatotoxicity; 3D-printing; three-dimensional printing; 3D Bio-printing; 3D cell printing technology; ALF; acute liver failure; CLD; chronic liver disease; CT;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول بنیادی جنینی انسان; bone morphogenic protein 4; fibroblast growth factor 2; human embryonic stem cell; placenta; transforming growth factor-β; trophoblast cells;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول بنیادی جنینی انسان; GOx; glucose oxidase; BOD; bilirubin oxidase; hESC; human embryonic stem cell; CM; cardiomyocyte; Electrostimulation; Glucose oxidase; Human embryonic stem cells; Cardiomyocytes; Synchronization;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول بنیادی جنینی انسان; hESC; human embryonic stem cell; RNA-seq; deep-transcriptome sequencing; ChIP-seq; chromatin immunoprecipitation and deep sequencing; IPA; Ingenuity Pathway Analysis; DE; definitive endoderm; GO; gene ontology; RA; Retinoic Acid; Hh; Hedgehog; DAVID; the
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول بنیادی جنینی انسان; ASC; adipose derived stem cell; ECM; extracellular matrix; EDC; 1-ethyl-3-[3-dimethylaminopropyl] carbodiimide; ESC; embryonic stem cell; hASC; human adipose derived stem cell; hESC; human embryonic stem cell; hMSC; human mesenchymal stem cell; iPSC; indu
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول بنیادی جنینی انسان; CPC; cardiac progenitor cell; mAb; monoclonal antibody; hESC; human embryonic stem cell; MACS; magnetic-activated cell sorting; EB; embryoid body; Sca-1; stem cell antigen-1; KDR; kinase domain receptor; TGFβ1; transforming growth factor beta 1; cTnI; ca
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول بنیادی جنینی انسان; TDF; teratoma-derived fibroblast; UTR; untranslated region; miRNA; microRNA; siRNA; small interfering RNA; CLIP-seq; CrossLinking-ImmunoPrecipitation and sequencing; RT-PCR; reverse transcription-polymerase chain reaction; hESC; human embryonic stem cell;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول بنیادی جنینی انسان; AP; action potential; CCCP; carbonyl cyanide m-chlorophenyl hydrazone; CICR; Ca2+-induced Ca2+ release; CM; cardiomyocyte; EC; excitation-contraction; FDHM; full duration at half maximum; FWHM; full width at half maximum; hESC; human embryonic stem cell;