سلول های بنیادی تکامل یافته القا شده توسط انسان

در این صفحه تعداد 103 مقاله تخصصی درباره سلول های بنیادی تکامل یافته القا شده توسط انسان که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI سلول های بنیادی تکامل یافته القا شده توسط انسان (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های بنیادی تکامل یافته القا شده توسط انسان; Human induced pluripotent stem cells; Static culture; Dynamic culture; Growth kinetics; Aggregate formation; Extracellular matrix;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های بنیادی تکامل یافته القا شده توسط انسان; Human induced pluripotent stem cells; Hepatocyte-like cells; Differentiation; Large-scale; Drug screening; Regenerative medicine;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های بنیادی تکامل یافته القا شده توسط انسان; Human pluripotent stem cells; Endothelial cells; Smooth muscle cells; Biomechanical cues; Vascular differentiation; Con-vSMCs; contractile vSMCs; CXCR4; C-X-C chemokine receptor type 4; ECM; Extracellular matrix; ECs; Endothelial cells; hESCs; Human embry
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های بنیادی تکامل یافته القا شده توسط انسان; T1DM; Type 1 diabetes mellitus; EDS; Search E-Resources; IGF1; insulin-like growth factor 1; NOD; non-obese diabetic; G6Pase; glucose-6-phosphatase; HGF; hepatocyte growth factor; SCID; severe combined immunodeficiency; BTC; betacellulin; Ngn3; Neurogenin
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های بنیادی تکامل یافته القا شده توسط انسان; l-leucine sensing; Hypothalamus; Calcium imaging; Pluripotent; Metabolism; ARH; arcuate nucleus of the hypothalamus; MBH; mediobasal-hypothalamus; hPSC; human induced pluripotent stem cells;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های بنیادی تکامل یافته القا شده توسط انسان; Human induced pluripotent stem cells; Cardiomyocytes; Cardiac differentiation; Wnt signaling; BMP-4; FGF-2; Ascorbic acid; Lactate enrichment;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های بنیادی تکامل یافته القا شده توسط انسان; Biodegradable scaffold; Retinal differentiation; Human embryonic stem cells; Retinal degeneration; Retinoids; Tissue replacement therapy; Human induced pluripotent stem cells;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های بنیادی تکامل یافته القا شده توسط انسان; PD; Parkinson's disease; iPSCs; induced pluripotent stem cells; hiPSCs; human induced pluripotent stem cells; PSCs; pluripotent stem cells; DA; dopamine; mDA; midbrain dopamine; fVM; fetal ventral mesencephalon; hESCs; human embryonic stem cells; SNpc;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های بنیادی تکامل یافته القا شده توسط انسان; Human induced pluripotent stem cells; Defined culture conditions; Cell aggregates; Embryoid body; Spheroid; Microchamber array; Perfusion culture; Cell-based assay;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های بنیادی تکامل یافته القا شده توسط انسان; AM; Atrial cardiomyocyte; AP; Action potential; APA; Action potential amplitude; APD; Action potential duration; CICR; Ca2+-induced Ca2+ release; CK; Creatine kinase; CM; Cardiomyocyte; cTNI; Troponin I, cardiac type; cTnT; Cardiac troponin T; C × 40;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های بنیادی تکامل یافته القا شده توسط انسان; Human induced pluripotent stem cells; Morphological analysis; Colony morphology; Culture technique; Colony morphological diversity;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های بنیادی تکامل یافته القا شده توسط انسان; Design of experiments; Quality by design; Human induced pluripotent stem cells; Downstream processing; Tangential flow filtration;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های بنیادی تکامل یافته القا شده توسط انسان; Human pluripotent stem cells; Human embryonic stem cells; Human induced pluripotent stem cells; Microcarriers; Extracellular matrix proteins; Integration of expansion and differentiation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های بنیادی تکامل یافته القا شده توسط انسان; Cholangiocyte; Laminin 411; Laminin 511; Human induced pluripotent stem cells; Laminin E8 fragment; AQP1; aquaporin 1; BMP; bone morphogenetic protein; BSA; bovine serum albumin; CFTR; cystic fibrosis transmembrane conductance regulator; EGF; epidermal gr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های بنیادی تکامل یافته القا شده توسط انسان; Basal forebrain cholinergic neurons; Human embryonic stem cells; Human induced pluripotent stem cells; Medial ganglionic eminence; Neural differentiation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های بنیادی تکامل یافته القا شده توسط انسان; Cardiomyocyte; Delayed repolarization; Drug safety; Induced pluripotent stem cell; Methods; Proarrhythmic risk; Rate correction algorithm; ECG; electro cardiogram; hiPSC; human induced pluripotent stem cells; MEA; multi-electrode array; QT; time interval
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های بنیادی تکامل یافته القا شده توسط انسان; Bone tissue engineering; Hydroxyapatite; Retinoic acid; Human induced pluripotent stem cells; Mesenchymal progenitor-like cells
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های بنیادی تکامل یافته القا شده توسط انسان; Human induced pluripotent stem cells (hiPSCs); Plasma-activated medium (PAM); Selective elimination; Oxidative stress; Regenerative medicine; hPSCs; human pluripotent stem cells; hESCs; human embryonic stem cells; hiPSCs; human induced pluripotent stem ce
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های بنیادی تکامل یافته القا شده توسط انسان; Nanotopography; Human induced pluripotent stem cells; Neuronal differentiation; YAP; Extracellular matrix;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های بنیادی تکامل یافته القا شده توسط انسان; Chemotherapy-induced cardiotoxicity; pharmacogenomics; human induced pluripotent stem cells; cardiomyopathy;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های بنیادی تکامل یافته القا شده توسط انسان; Human embryonic stem cells; Human induced pluripotent stem cells; Cas9/CRISPR genome editing; Cardiomyocytes; Drug screening; Disease modelling; Maturation factors; Muscular thin films; Engineered heart tissue; Automated scalability; High content platform
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های بنیادی تکامل یافته القا شده توسط انسان; Human embryonic stem cells; Human induced pluripotent stem cells; Cardiomyocyte differentiation protocols; Small-scale differentiation; Large-scale differentiation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های بنیادی تکامل یافته القا شده توسط انسان; cTnT; cardiac specific troponin T; hESC; human embryonic stem cells; hiPSC; human induced pluripotent stem cells; hPSC; human pluripotent stem cells; LDH; lactate dehydrogenase; SAM; statistical analysis of microarray; Human pluripotent stem cells; Cardio
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های بنیادی تکامل یافته القا شده توسط انسان; Cardiogenesis; Human induced pluripotent stem cells; Ascorbic acid; 3D culture; Cardiac progenitor stage; RAD16-I
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های بنیادی تکامل یافته القا شده توسط انسان; Human induced pluripotent stem cells (hiPSCs); Endothelial cells; Shear stress; Bioreactor; Arterial; Vascular tissue engineering; hiPSC; human induced pluripotent stem cells; hiPSC-EC; human iPSC-derived endothelial cells; HUVEC; human umbilical cord vei
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های بنیادی تکامل یافته القا شده توسط انسان; Well-aligned chitosan ultrafine fibers; Human induced pluripotent stem cells; Stepwise substrate change; Tendon differentiation; Tissue regeneration;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های بنیادی تکامل یافته القا شده توسط انسان; AA; ascorbic acid; ALS; amyotrophic lateral sclerosis; BDNF; brain derived neurotropic factor; BMP; bone morphogenetic protein; DNMT; DNA methyltransferase; EB; embryoid body; EBNA1; Epstein-Barr nuclear antigen-1; ERK; extracellular signal-regulated ki
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های بنیادی تکامل یافته القا شده توسط انسان; Polyvinyl alcohol; Hyaluronan; Nanofibers; Human induced pluripotent stem cells; Cell culture;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های بنیادی تکامل یافته القا شده توسط انسان; Microfluidic culture; Single-cell cloning; Microenvironment; Culture conditions; Human induced pluripotent stem cells
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های بنیادی تکامل یافته القا شده توسط انسان; Biomaterial; Chemically defined; Human embryonic stem cells; Human induced pluripotent stem cells; Functionalized materials; Scaffold;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های بنیادی تکامل یافته القا شده توسط انسان; Clinical heterogeneity; genetics; human induced pluripotent stem cells; mouse model; neuronal differentiation; schizophrenia
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های بنیادی تکامل یافته القا شده توسط انسان; hiPSCs; human induced pluripotent stem cells; CMs; cardiomyocytes; hESCs; human embryonic stem cells; 2D; two dimensional; hPSCs; human pluripotent stem cells; EB; embryoid body; AP; action potential; APD 90; AP duration from the peak to 90% repolarizatio
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های بنیادی تکامل یافته القا شده توسط انسان; BAC; Bacterial Artificial Chromosomes; BLBP; brain lipid-binding protein; CLIP; crosslinking-IP; coup-TF; chicken ovalbumin upstream promoter transcription factor; CP; cortical plate; CPNs; callosal projection neurons; CSMNs; corticospinal motor neurons;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های بنیادی تکامل یافته القا شده توسط انسان; BCRP; breast cancer resistance protein; BSEP; bile salt export pump; BSP; bromosulfophtalein; CYP; cytochrome P450; day 29 or 36; hepatocyte cultures 29 or 36 days respectively after start of the hepatic differentiation protocol; E17βG; estradiol-17β-d-
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های بنیادی تکامل یافته القا شده توسط انسان; AK02N method; StemFit AK02N medium with iMatrix-511; ALB; albumin; BMP; bone morphogenetic protein; DE; definitive endoderm; E8 medium; Essential 8 medium; E8 method; E8 medium with vitronectin N; ES cells; embryonic stem cells; FBS; fetal bovine serum; F
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سلول های بنیادی تکامل یافته القا شده توسط انسان; AAV; adeno-associated virus; ATIIC; lung alveolar epithelial type II cell; B2M; b-2-microglobulin; BAC; bacterial artificial chromosome; CIITA; class-II MHC trans-activator; CP hESC; hESC lines constitutively expressing CTLA4Ig and programmed death-ligand