در تجزیه و تحلیل سیلیکا

در این صفحه تعداد 81 مقاله تخصصی درباره در تجزیه و تحلیل سیلیکا که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI در تجزیه و تحلیل سیلیکا (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: در تجزیه و تحلیل سیلیکا; Bovine blood proteins; ACE-I; Allergenicity; In silico analysis; Functional ingredients; BioinformaticsEFSA, European Food Safety Authority; ACE-I, angiotensin-I-converting enzyme; DPP-IV, dipeptidyl peptidase-IV; GIP, gastric-inhibitory peptide; GLP-1, g
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: در تجزیه و تحلیل سیلیکا; Lactobacillus spp.; Fermented foods; Phenotypic and genotypic antibiotic resistance; Horizontal gene transfer; In silico analysis
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: در تجزیه و تحلیل سیلیکا; TSG, tumor suppressor genes; CAI, codon adaption index; CDS, coding domain sequenceTumor suppressor gene; Codon usage; Expression level; In silico analysis
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: در تجزیه و تحلیل سیلیکا; STK11; Serine/threonine kinase 11; AMPK; Adenine monophosphate-activated protein kinase; Lkb1; Liver kinase b1; PJS; Peutz-Jeghers syndrome; STRAD; STe20-related adaptor protein; MO25; Mouse adaptor protein 25; NSCLC; Non-small cell lung cancer; IAEC; Ins
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: در تجزیه و تحلیل سیلیکا; KLF; Kruppel-like Factors; ZF; zinc-finger; HCM; hypertrophic cardiomyopathy; Nkx2; NK2 Homeobox; Nkx2.5; NK2 Homeobox 5; TBX5; T-box transcription factor 5; Sp1; transcription factor Sp1; CtBP; Carboxy-terminal binding protein; Sin3A; SIN3 transcription
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: در تجزیه و تحلیل سیلیکا; ARP; allergen representative peptide; 4-MC; 4-methyl catechol; PPO; polyphenol oxidase; PS; phenyl-Sepharose; SmePPO4; Solanum melongena PPO4; SPT; skin prick test; Bioinformatics; Eggplant; Food allergen; IgE epitope prediction; in silico analysis; Polyp
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: در تجزیه و تحلیل سیلیکا; EST; Expressed Sequence Tag; SOAP; Short Oligonucleotide Alignment Program; MFE; Minimum Folding Energies; UPE; unpaired energy; Osa; Oryza sativa; Zma; Zea mays; Sbi; Sorghum bicolor; Ath; Arabidopsis thaliana; Blue grama; miRNA; In silico analysis; Drou
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: در تجزیه و تحلیل سیلیکا; LieIF; Leishmania infantum eukaryotic initiation factor; aa; amino acids; BM-DCs; bone-marrow derived dendritic cells; DALY's; disability-adjusted life years; CL; cutaneous leishmaniasis; VL; visceral leishmaniasis; MHC; major histocompatibility complex
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: در تجزیه و تحلیل سیلیکا; In silico analysis; Human MTHFD1 gene polymorphism; Single nucleotide polymorphisms; Folate metabolism; MTHFD15; 10-methylenetetrahydrofolate dehydrogenase 1; SIFT; sorting intolerant from tolerant; SNPs&GO; single nucleotide polymorphisms and gene ontolo
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: در تجزیه و تحلیل سیلیکا; GALT, galactose-1-phosphate uridylyltransferase; MRI, magnetic resonance imagingClassic galactosemia; Long-term outcome; In silico analysis; GALT variations
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: در تجزیه و تحلیل سیلیکا; MetS; metabolic syndrome; CVD; cardiovascular disease; T2D; type-2 diabetes; HBP; high blood pressure; RAAS; renin-angiotensin-aldosterone system; ACE-I; angiotensin-I-converting enzyme; DPP-IV; dipeptidyl peptidase-IV; GLP-1; glucagon-like peptide-1;