نمایندگی یکپارچه

در این صفحه تعداد 86 مقاله تخصصی درباره نمایندگی یکپارچه که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI نمایندگی یکپارچه (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نمایندگی یکپارچه; primary; 11B83; secondary; 05A15; 11B37; 26A48; 30A99; 33B99; 40A10; 44A10; Multivariate logarithmic polynomial; Generating function; Completely monotonic function; Bernstein function; Integral representation; Lévy-Khintchine representation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نمایندگی یکپارچه; primary; 26E60; secondary; 30E20; 44A10; 44A15; Integral representation; Lévy-Khintchine representation; Bivariate complex geometric mean; Multivariate geometric mean; Weighted geometric mean; Heronian mean;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نمایندگی یکپارچه; 11B68; 11C20; 11M06; Bernoulli number; Bernoulli polynomial; Riemann zeta function; Euler number; Euler polynomial; Alternating zeta function; Double zeta values; Hurwitz zeta function; Lerch zeta function; Polygamma function; Ramanujan polynomial; Bernou
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نمایندگی یکپارچه; 33C20; 33C60; 33F05; 42A82; 65D20; Generalized hypergeometric function; Meijer's G function; Integral representation; Radial positive definite function; Inverse factorial series; Hadamard finite part;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نمایندگی یکپارچه; Neural network; Integral representation; Rectified linear unit (ReLU); Universal approximation; Ridgelet transform; Admissibility condition; Lizorkin distribution; Radon transform; Backprojection filter; Bounded extension to L2;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نمایندگی یکپارچه; Effect algebra; Pseudo effect algebra; MV-algebra; Pseudo MV-algebra; State; ℓ-Group; Unital ℓ-group; Strong unit; Riesz decomposition property; Pseudo BL-algebra; Integral representation
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نمایندگی یکپارچه; primary, 05A10, 11B83, 11R33, 97I30; secondary, 26A48, 26A51, 26D99, 30E20, 33B99Cauchy number of the second kind; Integral representation; Completely monotonic function; Completely monotonic sequence; Minimality; Logarithmic convexity; Inequality; Majori
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نمایندگی یکپارچه; primary; 60G44; 91B51; 91G99; secondary; 35K15; 35K90; Integral representation; Martingales; Diffusion; Parabolic equations; Analytic semigroups; Real analytic functions; Krylov-Ito formula; Dynamic completeness; Equilibrium;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نمایندگی یکپارچه; 11M06; 11Y60; 11M35Lerch zeta-function; Hurwitz zeta-function; Polylogarithm function; Dirichlet L-functions; Clausen functions; Generalized Somos constants; Glaisher–Kinkelin constant; Kinkelin constant; Stieltjes constants; Integral representation; Seri